Projekty rozporządzeń

pdf 1 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (projekt załączony do Nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne - druk sejmowy nr 627 cz. 2 str. 488 - 495) - projekt przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
pdf 1 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej - projekt przygotowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich i przedłożony wraz z petycją
pdf 1 Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie operatora urządzeń radiowych (projekt załączony do Nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne - druk sejmowy nr 627 cz. 2 str. 496 - 528) - projekt przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
strzalka czerw Powrót