1% podatku na rzecz Fundacji OPOR za rok 2016

ikonka 1 procent

Od 2015 roku Fundacja OPOR ma prawo do zbierania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2017 za rok 2016. Uzyskaliśmy to wraz z posiadaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Poniżej przedstawiamy, co powinien zrobić podatnik, aby przekazać 1% na rzecz Fundacji OPOR w roku 2017. Zwracamy uwagę, że 1% nie jest darowizną na rzecz organizacji, jest tylko wskazaniem administracji podatkowej państwa komu ma przekazać 1% należnego podatku. Po za 1% zawsze można przekazać darowiznę na rzecz fundacji, bezpośrednio wpłacając ją na konto fundacji.


 

Na początek jednak chcemy Państwu przedstawić, na co mamy zamiar przeznaczyć środki z jednego procenta, które zostaną przekazane Fundacji OPOR. Zdając sobie sprawę, że środki te mogą i powinny być wykorzystane w ramach wskazanych w ustawie przedmiotów działalności pożytku publicznego środki płatnik podatku może przekazać ogólnie na Fundacje OPOR lub ze wskazaniem na następujące przedmioty działalności pożytku publicznego realizowane przez fundację:

1. Fundusz wsparcia organizacji pozarządowych realizujących działania pożytku publicznego
2. Fundusz wsparcia krótkofalowców i ich rodzin w trudnych sytuacjach (fundacja postanowiła, że utworzy w roku 2015 fundusz, na którym gromadzone będą środki finansowe i pomoc rzeczowa na rzecz krótkofalowców i ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach),
3. Wsparcie klubu krótkofalowców (środki, które w przypadku wskazania konkretnego klubu w 100% trafią do tego klubu na jego działalność),
4. Wsparcie projektów krótkofalarskich w tym akcji dyplomowych, wykładów, pokazów i obozów,
5. Wsparcie krótkofalarskich projektów sportowych w tym działalności w zakresie amatorskiej radioorientacji sportowej.
6. Wsparcie organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

Oczywiście powyżej przedstawione przedmioty mogą być uszczegółowione przez podatnika i nie zamykają możliwości wskazania innych celów, warto przy tym pamiętać, że wskazanie szczegółowe powoduje przekazanie tych środków na jedynie ten wskazany cel. Warto też wiedzieć, że nie wskazanie celu szczegółowego powoduje pozostawienie decyzji w sprawie wykorzystania środków Zarządowi i Radzie Fundacji.
Czym różnimy się od innych podmiotów zbierających środki z 1% takich jak np. PZK czy ZHP my przekazujemy całość kwoty na wskazany cel nie zostawiamy sobie ani jednego grosza z tej kwoty, jeśli oczywiście wskazany został przez podatnika cel szczegółowy.

Konieczne wpisy przez podatnika przy deklaracjach za rok 2016:

formularz PIT-28

PIT-28 2016

w DZIALE M
w rubryce 134 - podajemy nr KRS Fundacji OPOR czyli 0000418242

w rubryce 135 - kwotę nie przekraczającą 1% należnego do zapłacenia podatku
w DIALE N ( możemy rubryki 136, 137 i 138 pozostawić puste) lub
w rubryce 136 wpisać cel szczegółowy np. Klub SP...XXX lub inny cel
w rubryce 137 zaznaczamy kwadracik krzyżykiem jeśli chcemy aby informacje o nas zostały podane fundacji
w rubryce 138 podajemy nasze dane które chcemy aby były przekazane fundacji

formularz PIT-36L

PIT-36L 2016

w DZIALE O
w rubryce 94 - podajemy nr KRS Fundacji OPOR czyli 0000418242
w rubryce 95 - kwotę nie przekraczającą 1% należnego do zapłacenia podatku
w DIALE P ( możemy rubryki 96, 97 i 98 pozostawić puste) lub
w rubryce 96 wpisać cel szczegółowy np. Klub SP...XXX lub inny cel
w rubryce 97 zaznaczamy kwadracik krzyżykiem jeśli chcemy aby informacje o nas zostały podane fundacji
w rubryce 98 podajemy nasze dane które chcemy aby były przekazane fundacji

formularz PIT-36

PIT-36 2016

w DZIALE R formularza deklaracji roczej podatkowej
w rubryce 323 - podajemy nr KRS Fundacji OPOR czyli 0000418242
w rubryce 324 - kwotę nie przekraczającą 1% należnego do zapłacenia podatku
w DIALE S formularza deklaracji roczej podatkowej ( możemy rubryki 325, 326 i 327 pozostawić puste) lub
w rubryce 325 wpisać cel szczegółowy np. Klub SP...XXX lub inne cele
w rubryce 326 zaznaczamy kwadracik krzyżykiem jeśli chcemy aby informacje o nas zostały podane fundacji
w rubryce 327 podajemy nasze dane które chcemy aby były przekazane fundacji

formularz PIT-37

PIT-37 2016

w DZIALE J formularza deklaracji roczej podatkowej
w rubryce 137 - podajemy nr KRS Fundacji OPOR czyli 0000418242
w rubryce 138 - kwotę nie przekraczającą 1% należnego do zapłacenia podatku
w DIALE K formularza deklaracji roczej podatkowej ( możemy rubryki 139, 140 i 141 pozostawić puste) lub
w rubryce 139 wpisać cel szczegółowy np. Klub SP...XXX
w rubryce 140 zaznaczamy kwadracik krzyżykiem jeśli chcemy aby informacje o nas zostały podane fundacji
w rubryce 141 podajemy nasze dane które chcemy aby były przekazane fundacji

formularz PIT-38

PIT-38 2016

w DZIALE H formularza deklaracji roczej podatkowej
w rubryce 57 - podajemy nr KRS Fundacji OPOR czyli 0000418242
w rubryce 58 - kwotę nie przekraczającą 1% należnego do zapłacenia podatku
w DIALE I formularza deklaracji roczej podatkowej ( możemy rubryki 59, 60 i 61 pozostawić puste) lub
w rubryce 59 wpisać cel szczegółowy np. Klub SP...XXX
w rubryce 60 zaznaczamy kwadracik krzyżykiem jeśli chcemy aby informacje o nas zostały podane fundacji
w rubryce 61 podajemy nasze dane które chcemy aby były przekazane fundacji

formularz PIT-39

PIT-39 2016

w DZIALE H formularza deklaracji roczej podatkowej
w rubryce 51 - podajemy nr KRS Fundacji OPOR czyli 0000418242
w rubryce 52 - kwotę nie przekraczającą 1% należnego do zapłacenia podatku
w DIALE I formularza deklaracji roczej podatkowej ( możemy rubryki 53, 54 i 55 pozostawić puste) lub
w rubryce 53 wpisać cel szczegółowy np. Klub SP...XXX
w rubryce 54 zaznaczamy kwadracik krzyżykiem jeśli chcemy aby informacje o nas zostały podane fundacji
w rubryce 55 podajemy nasze dane które chcemy aby były przekazane fundacji

Zarząd Fundacji OPOR

strzalka czerw Powrót