Rozdział B.7

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział A.7 Pozostałe przepisy

B.7.1 Stowarzyszenia Członkowskie wyznaczają członka odpowiedzialnego za sprawy 1. Regionu IARU, zwanego „ Łącznikiem 1. REGIONU IARU”.
B.7.2 Regularnie ukazujący się biuletyn WIADOMOŚCI 1. REGIONU IARU jest publikowany w zakresie odpowiedzialności wszystkich Stowarzyszeń Członkowskich 1. Regionu IARU