Spotkanie z przedstawicielami UKE w sprawie egzaminów

logoUKE

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej
W dniu 20 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz w sprawie proponowanych zapisów dotyczących egzaminów w projektowanej ustawie. W spotkaniu ze strony UKE uczestniczyli Zastępca Prezesa UKE pan Krzysztof Dyl, Zastępca Dyrektora Departamentu Częstotliwości pani Wioletta Pilipiec, Witold Tomaszewski rzecznik prasowy UKE i Artur Szymborski Dyrektor Departamentu Prawnego. W spotkaniu reprezentowane były organizacje Związek Harcerstwa Polskiego (hm. Piotr Stanisławski Szef Inspektoratu Łączności GK ZHP członek Głównej Kwatery ZHP oraz phm. Tomasz Frankiewicz członek Inspektoratu Łączności GK ZHP), Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ (Zbigniew Antas Wiceprezes Stowarzyszenia) i Fundacja OPOR.

Spotkanie zaplanowano na godzinę która okazała się czasem zbyt krótkim aby można było omówić wszystkie aspekty sprawy w tym konieczność zmian w proponowanym zapisie art. 144 projektowanej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Ze strony organizacji przedstawiona została sytuacja związana z brakiem egzaminów przez ostatnie pół roku oraz jakie mogą być skutki wprowadzenia nowych przepisów które nie odpowiadają oczekiwaniom organizacji jak i sytuacji jaką przyniosła pandemia. Ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiono powody braku egzaminów i braku działań aby w miarę szybko przywrócić prowadzenie egzaminów jeszcze w sytuacji pandemii, przedstawiono również powody prowadzenia do projektowanej ustawy rozwiązań które dalekie są od oczekiwań organizacji zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Strony ustaliły, że spotkania będą kontynuowane aby wypracować rozwiązania które przybliża rozwiązania do tych jakie są w wielu krajach Europy. Ustalono że w ciągu dwóch tygodni zostanie wskazany kolejny termin spotkania w celu dalszych rozmów. Rozmowy te są  prowadzone jeszcze przed przekazaniem projektów ustaw do parlamentu.

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót