Wersja z dnia 3.02.2021 Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej po konsultacjach

cyfryzacjaGOVpl ikonka

W dniu 4 lutego 2021 o godzinie 15:55:00 Departament Telekomunikacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przesłał informację o następującej treści:
Szanowni Państwo,
prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej zbliżają się do końca. Wczoraj osiągnęliśmy kolejny kamień milowy.
W związku z licznymi pytaniami o obecny kształt projektów PKE oraz ustawy wprowadzającej, w załączeniu przesyłamy informacyjnie obydwa projekty wraz z uzasadnieniem. Projekty będą podlegały dalszym pracom legislacyjnym.
Z poważaniem,

 

Pod wyżej wymienioną informacją nikt się nie podpisał  co może świadczyć o ogromnym braku szacunku do tych do których wysłano informację lub nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za przesłaną informacje. Może się po prostu wstydzą autorstwa dokumentu który ma stanowić akt prawny w demokratycznym państwie prawa w środku Europy. Widać, że jest to nowa forma kontaktu między administracją a interesariuszami.

mailWczytując się w przesłaną treść ustawy i jej uzasadnienie i porównując z opublikowaną tabelą po konsultacjach publicznych można znaleźć wiele nieścisłości i niezgodności z treścią stanowiska w tabeli po konsultacjach – to też może być przykładem barku szacunku do interesariuszy i uczestników konsultacji lub działania w pośpiechu.
Wczytując się jednak dokładniej w treść przedstawionego dokumentu można odnieść wrażenie, że treść niektórych zapisów tego projektu aktu prawnego robił dyletant bez jakiejkolwiek znajomości zagadnienia wręcz wprowadzając zapisy pod założone tezy ni jak mające wspólnego z prawidłową legislacją i mające odnieść określone skutki. Co więcej tworząc przepis który z góry zakłada określony efekt uznaniowości co w państwie prawa nie powinno mieć miejsca. Treść Projektu Ustawy jest w wielu miejscach niezgodna z treścią uzasadnienia. Pytanie czy takie działanie osób tworzących ten dokument wynika z pośpiechu czy jest to działanie celowe. Można też odnieść wrażenie, że niektóre z przepisów napisane są pod konkretny z góry założony podmiot.
Oczywiści sięgając do właściwości przesłanego dokumentu z łatwością można określi kto ostatni modyfikował dokument i która to wersja dokumentu. Można dowiedzieć się że dokument powstał  - środa, 3 lutego 2021 15:35:00 ostatnio został zmodyfikowany - czwartek, 4 lutego 2021 15:18:00 i jest to 5 wersja dokumentu.
Wydawać by się mogło, że wprowadzane przepisy mają służyć obywatelom, podmiotom i administracji, tymczasem niektóre proponowane zapisy ustawy nie są w interesie obywateli i podmiotów a mają służyć interesowi administracji.

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót