Raport z konsultacji publicznych Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

konsultacjeMC

W dniu 29 stycznia 2021roku został upubliczniony raport z konsultacji publicznych Projektu Ustawy PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ która ma zastąpić dotychczasową Ustawę PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE. Konsultacje zakończyły się we wrześni 2020 roku. Raport konsultacji zostały upublicznione po 4 miesiącach. Raport zawiera 45 stron. Wśród uwag zgłoszonych są uwagi środowiska krótkofalarskiego które w sumie wniosło 25 uwagi z czego 9 uwag uwzględniono, 1 uwagę uwzględniono częściowo, a 15 uwag nie uwzględniono. 

 

Trzy uwagi wniósł do projektu ustawy Polski Związek Krótkofalowców z czego uwzględniono 1 uwagę, 2 nie uwzględniono. OPOR i inne organizacje wniosły 22 uwagi z czego 8 uwzględniono, 1 uwzględniono częściowo a 13 nie uwzględniono. Poniżej zestawienie uwag zgłoszonych przez środowisko krótkofalarskie wraz ze stanowiskiem do tych uwag ze strony ministerstwa:

Odniesienie się do UWAG - Polskiego Związku Krótkofalowców

Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK1Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK2Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK3Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK4Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK5Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK6Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK7Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK8Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK9Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej PZK10

Odniesienie się do UWAG - OPOR i innych

Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR1Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR2Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR3Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR4Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR5Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR6Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR7Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR8Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR9Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR10Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR11Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR12Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR13Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR14Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR15Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR16Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR17Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR18Zakres uwag do Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej OPOR19

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót