BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacja publiczna MAiC w sprawie rozporządzenia dotyczącego pozwoleń

logo mac

W dniu 24 czerwca 2013 roku zwróciliśmy się do Ministra Administracji i Cyfryzacji o informację publiczną w sprawie prac nad Projektem Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Poniżej otrzymana informacja w trybie dostępu do informacji publicznej.

W związku z przekazanym do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wnioskiem z dnia 24 czerwca br. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej prac nad projektem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Przyczyny nie zakończenia prac nad Projektem Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Uprzejmie informuję, że w dalszym ciągu trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. Jest to podyktowane koniecznością dogłębnej analizy materii regulowanej przedmiotowym rozporządzeniem. Ponadto, należy wskazać, że w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad kilkunastoma projektami rozporządzeń.
2. W jakim czasie tj. do kiedy proszę podać konkretną datę Minister Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych?
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych niezwłocznie po ich opracowaniu i ostatecznej akceptacji.
3. W jakim czasie przewidywane jest zakończenie procesu związanego z przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia?
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445) do czasu wydania nowego rozporządzenie uwzględniającego zmiany wprowadzone tą ustawą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne zachowują moc przez okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. od dnia 21 stycznia 2013 r.). Prace nad przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia powinny zatem zostać zakończone maksymalnie to tego czasu. Oznacza to, iż w chwili obecnej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie ma opóźnienia w wydaniu przedmiotowego rozporządzenia.

Agnieszka Chruszcz
Referendarz
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3