Największa organizacja harcerska bez Naczelnika

logo zhp

W dniu 6 lutego 2020 roku Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego wygasiła mandat Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anny Nowosad. W ten sposób doszło w największej organizacji harcerskiej do kryzysu na szczeblu władz naczelnych tej organizacji.


 

odwolanie naczelniczki ZHP

Wniosek o wygaszenie mandatu złożony został przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, która 16 października 2020 roku podjęła uchwałę numer 66/XL/2020 w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Po wygaśnięciu mandatu Naczelnika ZHP mandaty pozostałych członków Głównej Kwatery ZHP wygasają w chwili wyboru nowego Naczelnika ZHP.
To niepokojąca sytuacją dla ogromnej rzeszy harcerek i harcerzy ZHP świadcząca o tym, że ZHP jako organizacja znalazła się w kryzysie.

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót