BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wersja z dnia 3.02.2021 Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej po konsultacjach

cyfryzacjaGOVpl ikonka

W dniu 4 lutego 2021 o godzinie 15:55:00 Departament Telekomunikacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przesłał informację o następującej treści:
Szanowni Państwo,
prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej zbliżają się do końca. Wczoraj osiągnęliśmy kolejny kamień milowy.
W związku z licznymi pytaniami o obecny kształt projektów PKE oraz ustawy wprowadzającej, w załączeniu przesyłamy informacyjnie obydwa projekty wraz z uzasadnieniem. Projekty będą podlegały dalszym pracom legislacyjnym.
Z poważaniem,

 

Pod wyżej wymienioną informacją nikt się nie podpisał  co może świadczyć o ogromnym braku szacunku do tych do których wysłano informację lub nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za przesłaną informacje. Może się po prostu wstydzą autorstwa dokumentu który ma stanowić akt prawny w demokratycznym państwie prawa w środku Europy. Widać, że jest to nowa forma kontaktu między administracją a interesariuszami.

mailWczytując się w przesłaną treść ustawy i jej uzasadnienie i porównując z opublikowaną tabelą po konsultacjach publicznych można znaleźć wiele nieścisłości i niezgodności z treścią stanowiska w tabeli po konsultacjach – to też może być przykładem barku szacunku do interesariuszy i uczestników konsultacji lub działania w pośpiechu.
Wczytując się jednak dokładniej w treść przedstawionego dokumentu można odnieść wrażenie, że treść niektórych zapisów tego projektu aktu prawnego robił dyletant bez jakiejkolwiek znajomości zagadnienia wręcz wprowadzając zapisy pod założone tezy ni jak mające wspólnego z prawidłową legislacją i mające odnieść określone skutki. Co więcej tworząc przepis który z góry zakłada określony efekt uznaniowości co w państwie prawa nie powinno mieć miejsca. Treść Projektu Ustawy jest w wielu miejscach niezgodna z treścią uzasadnienia. Pytanie czy takie działanie osób tworzących ten dokument wynika z pośpiechu czy jest to działanie celowe. Można też odnieść wrażenie, że niektóre z przepisów napisane są pod konkretny z góry założony podmiot.
Oczywiści sięgając do właściwości przesłanego dokumentu z łatwością można określi kto ostatni modyfikował dokument i która to wersja dokumentu. Można dowiedzieć się że dokument powstał  - środa, 3 lutego 2021 15:35:00 ostatnio został zmodyfikowany - czwartek, 4 lutego 2021 15:18:00 i jest to 5 wersja dokumentu.
Wydawać by się mogło, że wprowadzane przepisy mają służyć obywatelom, podmiotom i administracji, tymczasem niektóre proponowane zapisy ustawy nie są w interesie obywateli i podmiotów a mają służyć interesowi administracji.

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3