BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

ZAŁĄCZNIK nr 3: Udział administracji spoza CEPT w systemie wdrażania świadectw radiooperatora CEPT zgodnie z niniejszym zaleceniem

ZAŁĄCZNIK nr 3: UDZIAŁ ADMINISTRACJI SPOZA CEPT W SYSTEMIE WDRAŻANIA ŚWIADECTW RADIOOPERATORA CEPT ZGODNIE Z NINIEJSZYM ZALECENIEM

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Administracje, nie będące członkami CEPT, mogą ubiegać się o udział w przygotowaniach do wdrożenia systemu świadectw radiooperatora CEPT regulowanych przez niniejsze Zalecenie. Aplikacje należy kierować do CEPT European Communications Office (ECO) w Kopenhadze (adres: Nyropsgade 37.4, DK-1602 Kopenhaga V, Dania).
Poprawnie napisana aplikacja powinna zawierać następujące dane: listę typów świadectw w kraju aplikanta; prawa jakie dają oraz ich równoważniki w klasyfikacji CEPT. Szczegóły dotyczące krajowego programu nauczania do egzaminu lub dokumentacja opisująca wymagania dotyczące krajowych typów świadectw i praw jakie dają powinny być załączone do aplikacji. Wszystkie wyżej wymienione szczegóły powinny być napisane w jednym z oficjalnych języków CEPT (angielski, francuski lub niemiecki).

2. PROCEDURY APLIKACYJNE

2.1 Komitet ECC CEPT rozpatruje , głównie w oparciu o niniejsze Zalecenie, każdą aplikację, aby określić równoważność typów pozwoleń krajowych z poziomem HAREC, oraz aby ocenić dopuszczalność odstępstw  od niniejszego Zalecenia.
2.2 Jeśli Komitet ECC wyraża zgodę na udział kraju spoza CEPT, zawiadamia on aplikującą administrację i przekazuje odpowiednie dane do ECO, które umieszcza je w Załączniku nr 4.
2.3 Administracja CEPT wymagająca odrębnej umowy dwustronnej w celu zastosowania postanowień niniejszego Zalecenia w relacjach z administracją spoza CEPT poda taką informację w przypisie dolnym w Załączniku nr 2.
2.4 Administracja spoza CEPT wymagająca odrębnej umowy dwustronnej w celu zastosowania postanowień niniejszego Zalecenia w relacjach z administracją CEPT poda taką informację w przypisie dolnym w Załączniku nr 2.

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3