BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

ZAŁĄCZNIK nr 1: Warunki wydania świadectw radiooperatora HAREC

ZAŁĄCZNIK nr 1: WARUNKI WYDAWANIA ŚWIADECTW RADIOOPERATORA HAREC

1.a Świadectwo HAREC zostanie wydane przez administrację CEPT osobie, która pomyślnie zdała krajowy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej, który spełnia warunki określone w paragrafie 2 poniżej. (Krajowe pozwolenia będące odpowiednikami takich egzaminów znajdują się w Załączniku nr 2.
1.b Świadectwo HAREC zostanie wydane przez administrację spoza CEPT osobie, która pomyślnie zdała krajowy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej, który spełnia warunki określone w paragrafie 2 poniżej. (Krajowe pozwolenia będące odpowiednikami takich egzaminów znajdują się w Załączniku nr 4.
1.c Świadectwo HAREC zostanie wydane na wniosek przez administrację CEPT radiooperatorowi, który pomyślnie zdał odpowiedni krajowy egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie amatorskiej przed wprowadzeniem programu nauczania do egzaminu HAREC.
1.d Pozwolenie opierające się na świadectwie HAREC pozwala na wykorzystanie wszystkich zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej zatwierdzonych w kraju, w którym radiostacja ma być obsługiwana.
1.e Pozwolenia krajowe odpowiadające świadectwu HAREC i pozwolenia, wydane przez administracje  posiadaczom świadectwa HAREC uzyskanego w innym kraju, znajdują się w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 4.
2.  Warunki egzaminów krajowych
Egzaminy krajowe, które upoważniają kandydata do otrzymania świadectwa HAREC powinny obejmować zagadnienia, z którymi radiooperator w służbie amatorskie może się zetknąć podczas przeprowadzania testów radiostacji i jej obsługi. Zagadnienia powinny obejmować przynajmniej wiedzę techniczną, wiedzę dotyczącą obsługi radiostacji oraz regulacji (zob. program nauczania do egzaminu).
3. Świadectwo HAREC
Świadectwo HAREC powinno zawierać przynajmniej następujące informacje, podane w języku kraju, w którym został wydany dokument, a także w języku angielskim, francuskim i niemieckim:
a) stwierdzenie pomyślnego zdania egzaminu, który spełnia warunki opisane w niniejszym Zaleceniu;
b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia posiadacza świadectwa;
c) datę wydania świadectwa;
d) organ wydający świadectwo.

Potrzebne informacje można zawrzeć na świadectwie krajowym lub w specjalnym dokumencie (zob. Załącznik nr 5).

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3