Zalecenie T/R 61-02

okladka CEPT rekomen61 02

SPIS TREŚCI

I Wstęp
II Zalecenie T/R 61-02 z lutego 2004 R. w sprawie świadectw radiooperatora HAREC (T/R 61-02)
III ZAŁĄCZNIK nr 1: Warunki wydawania świadectw radiooperatora HAREC
IV ZAŁĄCZNIK nr 2: Typy pozwoleń krajowych równoważe klasyfikacji CEPT
V ZAŁĄCZNIK nr 3: Udział administracji spoza CEPT w systemie wdrażania świadectw radiooperatora CEPT zgodnie z niniejszym zaleceniem
VI ZAŁĄCZNIK nr 4: Tabela równoważności typów krajowych pozwoleń spoza CEPT I HAREC
VII ZAŁĄCZNIK nr 5: Świadectwo HAREC w oparciu o ZALECENIE T/R 61-02
VIII ZAŁĄCZNIK nr 6: Program nauczania do egzaminu i wymagania otrzymania świadectwa HAREC
opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót