Zarząd Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd Fundacji
I kadencji
na kadencję 2012/2018
1. Witold Zakrzewski - Prezes Fundacji
2. -
3. -

Zarząd Fundacji
II kadencji
na kadencję 2018/2022
1. Witold Zakrzewski - Prezes Fundacji