Robocze spotkanie FEdE i Fundacji OPOR

Logo FEdElogoFundacjiOPORsrednie

W dniu 30 lipca 2013 roku odbyło się drugie robocze spotkanie przedstawicieli Fundacji ENERGIA dla EUROPY i Fundacji OPOR. W czasie spotkania rozmawiano na temat przygotowywanego wspólnego projektu, który będzie realizowany w  roku 2014.

Omówiono przygotowaną wstępną wersję projektu oraz kierunki pracy nad nim. Przedstawiciele obu fundacji uznali, że przyjęty kierunek pracy nad projektem jest kierunkiem korzystnym dla obu fundacji.


 

Podczas spotkania ustalono kolejne działania w celu realizacji wspólnego projektu. Omówiono również możliwość współpracy z innymi organizacjami.

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót