BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

ksiazka na wschod Baner

wosp logo

Żydzi Otwoccy - Społeczny Komitet Pamięci

akademia przy

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 5
Artykułów : 703
Zakładki : 27
Odsłon : 1416528

96 organizacji prowadzi działalność krótkofalarską w Polsce

razem

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich wraz z Fundacją OPOR od kwietnia 2012 roku pracowały nad przygotowaniem w miarę aktualnej listy organizacji prowadzących w Polsce działalność krótkofalarską. W tym celu przeprowadzono kwerendę Krajowego Rejestru Sądowego, a także zwrócono się do Ministerstw i Starostów z prośbą o informację na temat prowadzonych rejestrów organizacji pozarządowych. Skorzystano też z Bazy NGO prowadzonej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Kryteriami, jakie braliśmy pod uwagę było posiadanie przez organizację klubu krótkofalarskiego lub zapisaną w statucie działalność radioamatorską. Dzięki temu powstała publikowana poniżej lista 95 organizacji, nie jest ona jeszcze pełna i będzie uzupełniana o dane, które uzyskamy.

W dniu 26 lipca 2017 roku uzupełniona została lista organizacji zgodnie z otrzymanymi informacjami oraz informacje uzupełniliśmy o adresy stron internetowych.


 

L I S T A
organizacji prowadzących działalność radioamatorską
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
stan na dzień 30 maja 2017 roku

Lp nazwa organizacji KRS/starosta status     strona WWW
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
1. Związek Harcerstwa Polskiego 0000094699 OPP >www<
2. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA 0000264246 OPP >www<
3. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 0000266321 OPP >www<
4. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA 0000271499 OPP >www<
5. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA 0000271846 OPP >www<
6. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ŚLĄSKA 0000273051 OPP >www<
7. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW KRAKOWSKA 0000273492 OPP >www<
8. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW GDAŃSKA 0000273799 OPP >www<
9. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ŁÓDZKA 0000283814 OPP >www<
10. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW KIELECKA 0000281349 OPP >www<
11. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW STOŁECZNA 0000268913 OPP >www<
12. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA 0000268190 OPP >www<
13. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA 0000278582 OPP >www<
14. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW LUBELSKA 0000282152 OPP >www<
15. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ 0000282625 OPP >www<
16. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW MAZOWIECKA 0000291419 OPP >www<
17. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW PODKARPACKA 0000296261 OPP >www<
18. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW OPOLSKA 0000343254 OPP >www<
POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
19. Polski Związek Krótkofalowców 0000088401 OPP >www<
20. Warszawski Oddział Terenowy PZK
0000160653 OPP >www<
21. Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie 0000038660 >www<
22. Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy Białystok 0000046344 >www<
23. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 0000114439 >www<
24. Sudecki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 0000061983 >www<
25. Środkowopomorski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie 0000378324 >www<
26. Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański 0000076018 >www<
27. Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Terenowy Nr 11 w Opolu 0000274581 OPP >www<
28. Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu 0000123112
STOWARZYSZENIA REJESTROWE
29. Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000184410 OPP >www<
30. Krakowski Klub Krótkofalowców 0000066407
31. Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000255662 >www<
32. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Delta 0000353315 >www<
33. Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego 0000204851 OPP
34. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego 0000038820 OPP >www<
35. Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000353861 >www<
36. Stowarzyszenie Krótkofalowców "Podkarpacie" 0000052147
37. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Elektroników 0000048172
38. Stowarzyszenie Krótkofalowców Wzgórz Dalkowskich "SP3KEY" 0000351743 >www<
39. Łomżyńskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000076209 >www<
40. SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych 0000067849 >www<
41. PK UKF - Stowarzyszenie Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich 0000134124 >www<
42. Klub Krótkofalowców SP8PCF przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie 0000003364
43. Częstochowski Klub Krótkofalowców 0000102878
44. Mazowieckie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000156921
45. Liga Obrony Kraju 0000086818 OPP >www<
46. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 0000057720 OPP >www<
47. Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy 0000356499 OPP >www<
48. "Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odorowskiego" z siedzibą w Gdański 0000115649 OPP >www<
49. Brzeskie Towarzystwo Radiotechniczne "DIPOL" 0000301656
50. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu Krótkofalarskiego - "SP QRO" 0000436130
51. Stowarzyszenie Krótkofalowców Euroregionu Pradziad 0000457507 >www<
52. Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM 0000454046 >www<
53. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Ziemie Kurpiowskiej 0000534606
54. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej 0000549083 >www< 
55. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej 0000518972 >www<
56. Stowarzyszenie Tczewski Klub Krótkofalowców 0000507966 >www<
57. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym 0000575293 >www<
58. Mundurowy Klub Krótkofalarski IRYDA 0000660664
59. Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 0000675011 >www<
60. Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej - Góra Chełmiec 0000094815 >www<
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
61. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Jarocińskiej stowarzyszenie zwykłe >www<
62. Klub Krótkofalowców SP3PKC - "Lambda" stowarzyszenie zwykłe >www<
63. Śląskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe  
64. Klub Krótkofalowców "by Family Wiech" w Miejscu Piastowym stowarzyszenie zwykłe >www<
65. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej stowarzyszenie zwykłe
66. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
67. SP3YPX Rodzinny Klub Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
68. Stowarzyszenie Krótkofalowców Regionu Łódzkiego stowarzyszenie zwykłe >www<
69. Stowarzyszenie Sympatyków Radia MANUFAKTURA stowarzyszenie zwykłe >www<
70. Dolnośląskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów stowarzyszenie zwykłe 
71. Stowarzyszenie Zwykłe „Turystyczny Klub Antenowy TuKAn” stowarzyszenie zwykłe
72. Klub Turystyczno – Radiowo – Astronomiczny “Ryjek” SP9KGP stowarzyszenie zwykłe >www<
73. Stowarzyszenie Krótkofalowców Jury Krakowsko-Częstochowskiej stowarzyszenie zwykłe
74. Włocławskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i Użytkowników Eteru stowarzyszenie zwykłe
75. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów w Świdniku stowarzyszenie zwykłe >www<
76. Poznańskie Stowarzyszenie Radioamatorów i Miłośników Nowych Technologii stowarzyszenie zwykłe

>www<

77. EPC Polska stowarzyszenie zwykłe

>www<

78. SP-DMR Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Nowych Technologii stowarzyszenie zwykłe >www<
79. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym stowarzyszenie zwykłe >www<
80. Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej stowarzyszenie zwykłe >www<
81. Stowarzyszenie Krótkofalarski Klub Łączności "BAKS" stowarzyszenie zwykłe
82. Kujawskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
83. Pomorski Klub Krótkofalowców "CQ DX" stowarzyszenie zwykłe 
84. Klub Sympatyków Telegrafii stowarzyszenie zwykłe
85. Słupecki Klub Krótkofalarski stowarzyszenie zwykłe
86. Klub Radiołączności Rodziny Wianeckich stowarzyszenie zwykłe
87. Krótkofalowcy dla Torunia i Regionu stowarzyszenie zwykłe
88. Stowarzyszenie „Rebel Dx Group” stowarzyszenie zwykłe
FUNDACJE
89. Fundacja OPOR 0000418242 OPP >www<
90. Fundacja Hackerspace Kraków 0000436707 >www<
91. Fundacja JEDEN MURANÓW 0000493030 >www<
INNE
92. Stowarzyszenie Sympatyków Łączności Radiowych (Gostynin)
93. Łobeskie Stowarzyszenie Krótkofalowców
94. Stowarzyszenie Klub Krótkofalowców CUPRUM Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
95. Roddzinny Klub Krótkofalowców SP3YPX Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
96. Uczniowski Klub Sportowy "AMATOR SP3YDE" Uczniowski Klub Sportowy

W przypadku ZHP Chorągwie i PZK Oddziały, które mają osobowość prawną są traktowane jako oddzielne organizacje działające na prawach stowarzyszenia.

Należy się spodziewać, że lista ta będzie się powiększać.

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

starzynski award

RDPP logo x

Memorial Starzynskiego1b

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Ilość czytań

Total Views: 12153

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR