1 5 podatku ikona

środki 1,5% podatku

z US za rok 2022


środki 1% podatku

otrzymane w latach

2014 - 2021

z US za rok 2014

z US za rok 2015

z US za rok 2016

z US za rok 2017

z US za rok 2018

z US za rok 2019

z US za rok 2020

z US za rok 2021

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta opor
poczta fundacja
poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp
poczta qsl

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

zydzi otwoccy

logo-sww-www165

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 823
Zakładki : 27
Odsłon : 4154653

117 organizacji prowadzi działalność krótkofalarską w Polsce

opor logo1

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich wraz z Fundacją OPOR od kwietnia 2012 roku pracowały nad przygotowaniem w miarę aktualnej listy organizacji prowadzących w Polsce działalność krótkofalarską. W tym celu przeprowadzono kwerendę Krajowego Rejestru Sądowego, a także zwrócono się do Ministerstw i Starostów z prośbą o informację na temat prowadzonych rejestrów organizacji pozarządowych. Skorzystano też z Bazy NGO prowadzonej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR. Kryteriami, jakie braliśmy pod uwagę było posiadanie przez organizację klubu krótkofalarskiego lub zapisaną w statucie działalność radioamatorską. Dzięki temu powstała publikowana poniżej lista 117 organizacji, nie jest ona jeszcze pełna i będzie uzupełniana o dane, które uzyskamy. Wśród nich 30 to organizacje ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego.

W dniu 8 grudnia 2022 roku uzupełniona została lista organizacji zgodnie z otrzymanymi informacjami oraz informacje uzupełniliśmy o adresy stron internetowych.


 

L I S T A
organizacji prowadzących działalność radioamatorską
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
stan na dzień 8 grudnia 2022 roku

Lp nazwa organizacji KRS/starosta status     strona WWW
  ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
1. Związek Harcerstwa Polskiego 0000094699 OPP >www<
2. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA 0000264246 OPP >www<
3. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 0000266321 OPP >www<
4. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA 0000271499 OPP >www<
5. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA 0000271846 OPP >www<
6. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ŚLĄSKA 0000273051 OPP >www<
7. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW KRAKOWSKA 0000273492 OPP >www<
8. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW GDAŃSKA 0000273799 OPP >www<
9. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ŁÓDZKA 0000283814 OPP >www<
10. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW KIELECKA 0000281349 OPP >www<
11. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW STOŁECZNA 0000268913 OPP >www<
12. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA 0000268190 OPP >www<
13. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA 0000278582 OPP >www<
14. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW LUBELSKA 0000282152 OPP >www<
15. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ 0000282625 OPP >www<
16. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW MAZOWIECKA 0000291419 OPP >www<
17. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW PODKARPACKA 0000296261 OPP >www<
18. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW OPOLSKA 0000343254 OPP >www<
POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
19. Polski Związek Krótkofalowców 0000088401 OPP >www<
20. Warszawski Oddział Terenowy PZK
0000160653 OPP >www<
21. Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie 0000038660 >www<
22. Polski Związek Krótkofalowców Oddział Terenowy Białystok 0000046344 >www<
23. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 0000114439 >www<
24. Sudecki Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 0000061983 >www<
25. Środkowopomorski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie 0000378324 >www<
26. Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański 0000076018 >www<
27. Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Terenowy Nr 11 w Opolu 0000274581 OPP >www<
28. Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu 0000123112
STOWARZYSZENIA REJESTROWE
29. Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000184410 OPP >www<
30. Krakowski Klub Krótkofalowców 0000066407
31. Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000255662 >www<
32. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Delta 0000353315 >www<
33. Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego 0000204851 OPP
34. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego 0000038820 OPP >www<
35. Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000353861 >www<
36. Stowarzyszenie Krótkofalowców "Podkarpacie" 0000052147
37. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Elektroników 0000048172
38. Stowarzyszenie Krótkofalowców Wzgórz Dalkowskich "SP3KEY" 0000351743 >www<
39. Łomżyńskie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000076209 >www<
40. SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych 0000067849 >www<
41. PK UKF - Stowarzyszenie Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich 0000134124 >www<
42. Klub Krótkofalowców SP8PCF przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie 0000003364
43. Częstochowski Klub Krótkofalowców 0000102878
44. Mazowieckie Stowarzyszenie Krótkofalowców 0000156921
45. Liga Obrony Kraju 0000086818 OPP >www<
46. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 0000057720 OPP >www<
47. Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy 0000356499 OPP >www<
48. "Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odorowskiego" z siedzibą w Gdański 0000115649 OPP >www<
49. Brzeskie Towarzystwo Radiotechniczne "DIPOL" 0000301656
50. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu Krótkofalarskiego - "SP QRO" 0000436130
51. Stowarzyszenie Krótkofalowców Euroregionu Pradziad 0000457507 >www<
52. Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM 0000454046 >www<
53. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Ziemie Kurpiowskiej 0000534606
54. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej 0000549083 >www< 
55. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej 0000518972 OPP  >www<
56. Stowarzyszenie Tczewski Klub Krótkofalowców 0000507966 >www<
57. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym 0000575293 >www<
58. Mundurowy Klub Krótkofalarski IRYDA 0000660664
59. Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 0000675011 >www<
60. Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej - Góra Chełmiec 0000094815 >www<
61. Stowarzyszenie Krótkofalowców "NADAJESZ TO POZNAJESZ" 0000711766 >www< 
62. Towarzystwo Przyjaciół Fal Krótkich 0000704817
63. Stowarzyszenie Park Kulturowy Transantlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza 0000583956 >www<
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
64. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Jarocińskiej stowarzyszenie zwykłe >www<
65. Klub Krótkofalowców SP3PKC - "Lambda" stowarzyszenie zwykłe >www<
66. Śląskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe  
67. Klub Krótkofalowców "by Family Wiech" w Miejscu Piastowym stowarzyszenie zwykłe >www<
68. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej stowarzyszenie zwykłe
69. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
70. SP3YPX Rodzinny Klub Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
71. Stowarzyszenie Krótkofalowców Regionu Łódzkiego stowarzyszenie zwykłe >www<
72. Stowarzyszenie Sympatyków Radia MANUFAKTURA stowarzyszenie zwykłe >www<
73. Dolnośląskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów stowarzyszenie zwykłe 
74. Stowarzyszenie Zwykłe „Turystyczny Klub Antenowy TuKAn” stowarzyszenie zwykłe
75. Klub Turystyczno – Radiowo – Astronomiczny “Ryjek” SP9KGP stowarzyszenie zwykłe >www<
76. Stowarzyszenie Krótkofalowców Jury Krakowsko-Częstochowskiej stowarzyszenie zwykłe
77. Włocławskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i Użytkowników Eteru stowarzyszenie zwykłe
78. Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów w Świdniku stowarzyszenie zwykłe >www<
79. Poznańskie Stowarzyszenie Radioamatorów i Miłośników Nowych Technologii stowarzyszenie zwykłe

>www<

80. EPC Polska stowarzyszenie zwykłe

>www<

81. SP-DMR Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Nowych Technologii stowarzyszenie zwykłe >www<
82. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym stowarzyszenie zwykłe >www<
83. Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej stowarzyszenie zwykłe >www<
84. Stowarzyszenie Krótkofalarski Klub Łączności "BAKS" stowarzyszenie zwykłe
85. Kujawskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
86. Pomorski Klub Krótkofalowców "CQ DX" stowarzyszenie zwykłe 
87. Klub Sympatyków Telegrafii stowarzyszenie zwykłe
88. Słupecki Klub Krótkofalarski stowarzyszenie zwykłe
89. Klub Radiołączności Rodziny Wianeckich stowarzyszenie zwykłe
90. Krótkofalowcy dla Torunia i Regionu stowarzyszenie zwykłe
91. Stowarzyszenie „Rebel Dx Group” stowarzyszenie zwykłe
92. Pilicka Grupa Radiowa stowarzyszenie zwykłe
93. Zachodniopomorska Amatorska Łączność Kryzysowa stowarzyszenie zwykłe >www< 
94. Klub Krótkofalowców Łódź-Mazury stowarzyszenie zwykłe
95. Radioklub Bydgoski stowarzyszenie zwykłe >www<
96. Ciechanowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
97. Stowarzyszenie"Pasjonaci Radia" stowarzyszenie zwykłe
98. Pluton Łaczności Kierowania OC stowarzyszenie zwykłe
99. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców i Miłośników Eteru stowarzyszenie zwykłe
100. Mazurskie Stowarzyszenie Miłośników Eteru stowarzyszenie zwykłe
101. Stowarzyszenie Grup Ratownictwa i Łączności stowarzyszenie zwykłe
102. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Dobrzyckiej stowarzyszenie zwykłe
103. Stowarzyszenie Sympatyków Łączności Radiowych stowarzyszenie zwykłe
104. Ostrowieckie Stowarzyszenie Miłośników Krótkofalarstwa stowarzyszenie zwykłe
105. Chełmińskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe
  FUNDACJE
106. Fundacja OPOR 0000418242 OPP >www<
107. Fundacja Hackerspace Kraków 0000436707 >www<
108. Fundacja JEDEN MURANÓW 0000493030 >www<
INNE
109. Łobeskie Stowarzyszenie Krótkofalowców
110. Stowarzyszenie Klub Krótkofalowców CUPRUM Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
111. Roddzinny Klub Krótkofalowców SP3YPX Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
112. Uczniowski Klub Sportowy "AMATOR SP3YDE" Uczniowski Klub Sportowy
113. Stowarzyszenie Niezależnych Krótkofalowców SP7YLZ
114. Gołdapskie Stowarzyszenie Krótkofalowców
STOWARZYSZENIA EMCOM
115. Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EMCOM POLSKA 0000998050
116.

Stowarzyszenie Zachodniopomorska Amatorska Łączność Kryzysowa

stowarzyszenie zwykłe >www<
117.

Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

stowarzyszenie zwykłe >www<

W przypadku ZHP Chorągwie i PZK Oddziały, które mają osobowość prawną są traktowane jako oddzielne organizacje działające na prawach stowarzyszenia.

Należy się spodziewać, że lista ta będzie się powiększać.

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga1

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Ilość czytań

Total Views: 20918

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3