BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

Żydzi Otwoccy - Społeczny Komitet Pamięci

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 728
Zakładki : 27
Odsłon : 1964847

Skuteczność działalności lobbingowej OPOR w Senacie RP w roku 2012

senat1a

Na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej można się zapoznać z INFORMACJĄ O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2012 ROKU PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ.

W informacji na stronie 2 czytamy:

I. Sprawy, w których była podejmowana zawodowa działalność lobbingowa (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy):
6. uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216, druki sejmowe nr : 627 cz.1, 627 cz.2, do 627, do 627, do 627, do 627, do 627, 730, 730 A, do 730 A),

W informacji na stronie 4 i 5 czytamy:

II. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy) według numerów w rejestrze:
8. Pan Witold Zakrzewski – nr 00244 w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową:
- w dniu 24 października 2012 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej (posiedzenie nr 47) i Komisji Kultury i Środków Przekazu (posiedzenie nr 32),
- w dniu 7 listopada 2012 r. spotkał się z przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorem Grzegorzem Czelejem.

W informacji na stronie 8 czytamy:

III. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy):
10. Pan Witold Zakrzewski z Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich działający na rzecz Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej; Ligi Obrony Kraju; Chorągwi Stołecznej ZHP; Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego; Stowarzyszenia Krótkofalowców Regionu Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Sympatyków Radia Manufaktura w dniu 24 października 2012 r. uczestniczył czynnie we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej (posiedzenie nr 47) i Komisji Kultury i Środków Przekazu (posiedzenie nr 32) dotyczącym ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216, druki sejmowe: 627, 730 i 730 - A).
- Przedstawił opinię Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich (pismo z 22 października 2012 r.). Przedstawił na piśmie oczekiwane sposoby rozstrzygnięcia – załącznik-3.
- Następnie pan Witold Zakrzewski spotkał się w dniu 7 listopada 2012 r. z przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorem Grzegorzem Czelejem, któremu przedstawił sugestie dotyczące zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne.

W informacji na stronie 11 czytamy:

IV. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy):
6. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki senackie nr : 216, 216 A, 216 Z ) Senat uchwalił 20 poprawek do ustawy, w tym jedną (nr 15 w uchwale Senatu) zgodną z przedstawioną przez lobbystę propozycją zmiany.
Lobbysta – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich wnosił o wprowadzenie 17 zmian w ustawie.
Komisje zgłosiły wniosek o wprowadzenie 11 poprawek, w tym 4 były uwagami
techniczno-legislacyjnymi przedstawionymi przez Biuro Legislacyjne.
Poprawka zgłoszona w trakcie posiedzenia Senatu, przez senatorów: Jana Marię
Jackowskiego, Krzysztofa Słonia i Waldemara Kraskę (nr 10 w uchwale Senatu)
Dotyczyła wprawdzie podmiotów, na rzecz których działał lobbysta, lecz ma charakter jedynie redakcyjny. Natomiast poprawka zgłoszona przez senatora Jana Michalskiego (nr 15 w uchwale Senatu), podwyższająca ze 100 do 1000 zł górną stawkę grzywny za używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo -
odbiorczego bez wymaganego pozwolenia, jest tożsama z oczekiwaniem lobbysty wyrażonym w piśmie i stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Informacja Zespół ds. lobbingu OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Ilość czytań

Total Views: 2061

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg