BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta opor

QR Code generator

poczta fundacja
poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp
poczta qsl

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

zydzi otwoccy

logo-sww-www165

Statistics - Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 89

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Użytkowników : 4
Artykułów : 763
Zakładki : 27
Odsłon : 2624091

Skuteczność działalności lobbingowej OPOR w Senacie RP w roku 2012

senat1a

Na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej można się zapoznać z INFORMACJĄ O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2012 ROKU PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ.

W informacji na stronie 2 czytamy:

I. Sprawy, w których była podejmowana zawodowa działalność lobbingowa (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy):
6. uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216, druki sejmowe nr : 627 cz.1, 627 cz.2, do 627, do 627, do 627, do 627, do 627, 730, 730 A, do 730 A),

W informacji na stronie 4 i 5 czytamy:

II. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy) według numerów w rejestrze:
8. Pan Witold Zakrzewski – nr 00244 w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową:
- w dniu 24 października 2012 r. uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej (posiedzenie nr 47) i Komisji Kultury i Środków Przekazu (posiedzenie nr 32),
- w dniu 7 listopada 2012 r. spotkał się z przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorem Grzegorzem Czelejem.

W informacji na stronie 8 czytamy:

III. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy):
10. Pan Witold Zakrzewski z Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich działający na rzecz Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej; Ligi Obrony Kraju; Chorągwi Stołecznej ZHP; Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego; Stowarzyszenia Krótkofalowców Regionu Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Sympatyków Radia Manufaktura w dniu 24 października 2012 r. uczestniczył czynnie we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej (posiedzenie nr 47) i Komisji Kultury i Środków Przekazu (posiedzenie nr 32) dotyczącym ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216, druki sejmowe: 627, 730 i 730 - A).
- Przedstawił opinię Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich (pismo z 22 października 2012 r.). Przedstawił na piśmie oczekiwane sposoby rozstrzygnięcia – załącznik-3.
- Następnie pan Witold Zakrzewski spotkał się w dniu 7 listopada 2012 r. z przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorem Grzegorzem Czelejem, któremu przedstawił sugestie dotyczące zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne.

W informacji na stronie 11 czytamy:

IV. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy):
6. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki senackie nr : 216, 216 A, 216 Z ) Senat uchwalił 20 poprawek do ustawy, w tym jedną (nr 15 w uchwale Senatu) zgodną z przedstawioną przez lobbystę propozycją zmiany.
Lobbysta – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich wnosił o wprowadzenie 17 zmian w ustawie.
Komisje zgłosiły wniosek o wprowadzenie 11 poprawek, w tym 4 były uwagami
techniczno-legislacyjnymi przedstawionymi przez Biuro Legislacyjne.
Poprawka zgłoszona w trakcie posiedzenia Senatu, przez senatorów: Jana Marię
Jackowskiego, Krzysztofa Słonia i Waldemara Kraskę (nr 10 w uchwale Senatu)
Dotyczyła wprawdzie podmiotów, na rzecz których działał lobbysta, lecz ma charakter jedynie redakcyjny. Natomiast poprawka zgłoszona przez senatora Jana Michalskiego (nr 15 w uchwale Senatu), podwyższająca ze 100 do 1000 zł górną stawkę grzywny za używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo -
odbiorczego bez wymaganego pozwolenia, jest tożsama z oczekiwaniem lobbysty wyrażonym w piśmie i stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Informacja Zespół ds. lobbingu OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Ilość czytań

Total Views: 2415

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg