BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

Żydzi Otwoccy - Społeczny Komitet Pamięci

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 728
Zakładki : 27
Odsłon : 1962087

OPOR z petycją do Senatu RP

razem

W dniu 8 maja 2012 roku Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich (OPOR) działając zgodnie z Art 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej złożyło na ręce Pana Bogdana Borusewicza Marszałka Senatu PETYCJĘ w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizującej ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

Pod złożoną petycją podpisali się wszyscy uczestnicy porozumienia.

Po szczegółowej analizie treści ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej. Po szczegółowej analizie informacji uzyskanej z Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat ilości zgłoszeń wpływających od krótkofalowców i zakresu wpływu krótkofalowców na środowisko i ilości emisji fal elektromagnetycznych mogących mieć znaczący wpływ na środowisko stwierdzono, że właściwym jest rozpoczęcie działań zmierzających do znowelizowania obowiązującej Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącej obowiązków krótkofalowców.

Za właściwą drogę działania uznano skorzystanie z art 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami.

OPOR jest aktywnym uczestnikiem prac nad Ustawą o Petycjach, a kontakt z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej pozwolił poznać mechanizmy rozpatrywania petycji przez izbę wyższą polskiego parlamentu. W związku z tym zdecydowano się na złożenie do Marszałka Senatu petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizującej ustawą prawo ochrony środowiska.

petycja OPOR do Senatu 1

petycja OPOR do Senatu 2

Informacja przygotowana przez Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Ilość czytań

Total Views: 2516

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg