Posiedzenie Komisji Infrastruktury 9 października 2012 roku

sejm ikona

Sejmowa Komisja Infrastruktury zebrała się w  dniu 9 października 2012 roku i kontynuuje prace nad sprawozdaniem podkomisji do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 627).

v i d e o

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót