1 5 podatku ikona

środki 1,5% podatku

z US za rok 2022


środki 1% podatku

otrzymane w latach

2014 - 2021

z US za rok 2014

z US za rok 2015

z US za rok 2016

z US za rok 2017

z US za rok 2018

z US za rok 2019

z US za rok 2020

z US za rok 2021

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta opor
poczta fundacja
poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp
poczta qsl

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

zydzi otwoccy

logo-sww-www165

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 823
Zakładki : 27
Odsłon : 4154691

Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich

Fundacja OPOR to inicjatywa mająca na celu zapewnienie pomocy w działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich a także wprowadzenia na teren Polski rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności radioamatorskiej. Fundacja została powołana aktem notarialnym podpisanym w dniu 8 marca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. Osobowość prawną Fundacja uzyskała na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 29 października 2014 roku sąd postanowieniem przypisał fundacji satus Organizacji Pożytku Publicznego.

Swoją działalność Fundacja finansuje z majątku uzyskanego między innym z prowadzonej działalności gospodarczej, do której uprawniona jest albowiem po za rejestrem fundacji została wpisana równocześnie do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja poza działalnością gospodarczą prowadzi również działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ta nowa inicjatywa nie ma zastępować dotychczas istniejących organizacji, ma tylko ich działalność uzupełniać. Dodatkowo Fundacja ma finansować przedsięwzięcia, które nie znajdują wsparcia finansowego ze strony innych organizacji.

Ważnym elementem działania Fundacji jest to, że Fundacja uzyskała, jako jedyna organizacja w sferze działalności organizacji radioamatorskich status podmiotu zawodowo wykonującego działalność lobbingową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 roku, nr 169 poz. 1414 z późniejszymi zmianami) i została wpisana pod numerem 00244 w rejestrze podmiotów prowadzących działalność lobbingową.

Elementem działalności Fundacji jest również uruchomienie niezależnego od jakiejkolwiek organizacji członkowskiej biura QSL QSL POLAND, które świadczy usługę dla wszystkich zainteresowanych bez względu na przynależność organizacyjną i nie wymuszającego konieczność bycia członkiem organizacji.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga1

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Ilość czytań

Total Views: 29006

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3