BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Centrum Wolontariatu OPOR

C E N T R U M     W O L O N T A R I A T U

wolontariat OPOR


 
Otwierając CENTRUM WOLONTARIATU OPOR musieliśmy odpowiedzieć sobie, jako organizacja na pytanie, KIM DLA NASZEJ ORGANIZACJI JEST WOLONTARIUSZ?
WOLONTARIUSZ dla naszej organizacji jest jej siłą napędową i inicjatorem wszelkich działań organizacji. Uważając, że jest on dla naszej organizacji ważnym elementem jej działania wewnętrznego i zewnętrznego postanowiliśmy stworzyć CENTRUM WOLONTARIATU OPOR aby wolontariusze z nami współpracujący nie byli osobami przychodzącymi i odchodzącymi. Chcemy o nich pamiętać i zapraszać do udziału w naszych działaniach. Chcemy też pokazywać wolontariuszy, którzy z nami współpracują i ich pracę.
Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.
Współpracę z wolontariuszami uważamy, jako inwestycje. Chcemy, aby nasza organizacja była jak najbardziej przyjazna wolontariuszem. Dla tego naszą ofertę wolontariatu kierujemy do wszystkich zainteresowanych.
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3