Odpis KRS aktualny

AKTUALNY ODPIS
z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
z Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
stan na dzień 6 kwietnia 2019 roku

krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-1

krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-2

krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-3

krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-4

krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-5

krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-6krs rf 418242 stan 06-04-2019-str-7


AKTUALNY ODPIS
z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
z Rejestru Przedsiębiorców
stan na dzień 6 kwietnia 2019 roku

krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-1

krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-2

krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-3

krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-4

krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-5krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-6krs rp 418242 stan 06-04-2019-str-7