Artykuł A.5

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT

Artykuł A.5 Organy wyspecjalizowane

A.5.1 Na Konferencji Generalnej mogą zostać ustanowione wyspecjalizowane organy zajmujące się specjalistycznymi przedmiotami w trakcie Konferencji Generalnej lub w okresie między Konferencjami Generalnymi. Mogą one być ustanowione w charakterze komitetów, grup roboczych lub koordynatorów działających krótkoterminowo lub długoterminowo w zależności od potrzeb.
A.5.2 Okres urzędowania organów wyspecjalizowanych odpowiada kadencji Komitetu Wykonawczego lub jest od niej krótszy.
A.5.3 Zakres kompetencji, struktura i prace organów wyspecjalizowanych są zdefiniowane w Regulaminie.