BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Niepokojące stanowisko Prezesa UKE w sprawie krótkofalowców

uke logo W decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj z dnia 19 grudnia 2013 roku  DZC-WML-5116-37/13 podpisanej z upoważnienia przez dr inż. Wiktora Sęgę Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwościami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej można przeczytać niepokojące stanowisko czym dla regulatora Prezesa UKE jest obecnie Służba Radiokomunikacyjna Amatorska.

Więcej…

 

Uregulowania w sprawie sposobu tworzenia znaków wywoławczych

uke logo Według Prezesa Urzędu Elektronicznej Magdaleny Gaj nie ma znaczenia, co zostanie zgłoszone przez Polskiego regulatora, jako forma i sposób tworzenia znaków wywoławczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Zgłoszenie czegokolwiek do Biuletynu ITU, jako informacja nie ma żadnego znaczenia, ponieważ można inaczej tworzyć znaki wywoławcze odmiennie od podanej informacji.

Więcej…

 

Prezes UKE nie wie, że publikuje nieprawdziwe dane o pozwoleniach

uke logo Dane publikowane o pozwoleniach radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej budzą wątpliwości, co do ich wiarygodności oraz kompletności. Jak wynika z informacji publicznej uzyskanej przez nas na proste pytanie, kiedy zostanie opublikowany kompletny wykaz pozwoleń Prezes UKE Magdalena Gaj nie jest w stanie odpowiedzieć.

Więcej…

 

637 osób zatrudnia Urząd Komunikacji Elektronicznej

uke logo Na koniec roku 2013 (tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku) w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zatrudnionych było 637 osób na 633,48 etatu. W Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ulicy Kasprzaka pracowało 380 osób a w delegaturach 257 osób.

Więcej…

 

Egzaminy na Świadectwo Operatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w 2014 r.

uke logo

W dniu 23 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektroniczenej (DZ. URZ. 2013.61) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 20 grudnia 2013r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane.

Więcej…

 

Czy krótkofalarstwo się rozwija?

uke logo

Koniec roku to również możliwość oceny jak wygląda rozwój środowiska amatorskiej służby radiokomunikacyjnej. Temu celowi może służyć informacja publiczna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w której możemy dowiedzieć się o ilości osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do egzaminu na świadectwo operatora, ale również ilości osób, które faktycznie przystąpiły do egzaminu i na koniec ilości osób, które zdały egzamin.

Więcej…

 

Egzaminy na licencję - czyli jak wygląda ich organizowanie

uke logo

W ostatnim czasie poprosiliśmy Prezesa UKE o informację publiczną w zakresie egzaminów na uprawnienia operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Interesował nas sposób, w jaki wybierani są członkowie komisji egzaminacyjnej oraz ich kwalifikacje, a także sposób tworzenia harmonogramu egzaminów.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg