Groupe Inter-Associations Radioamateur (GIAR)

opor logo1

Francuscy radioamatorzy mogą zaskakiwać swoimi inicjatywami. W ostatnim czasie powstała grupa której zadaniem jest tworzenie płaszczyzny współpracy między wszystkimi działającymi we Francji organizacjami radioamatorskimi (Groupe Inter-Associations Radioamateur [GIAR])

Przedstawiciele URC, AMSAT-F, DR@F, VE-France, FFBRA et REF spotkali się 22 września i 13 października 2019 roku w Nanterre uzgadniając w czasie spotkania sposób pracy GIAR oraz priorytety które winny być w ramach GIAR realizowane.


 
Podczas spotkania przyjęto wstępnie propozycję grup tematów którymi GIAR powinno się zajmować dla dobra wszystkich organizacji należących do GIAR.
Tematami tymi są:
funkcjonowanie urządzeń, służących całej społeczności: przemienniki, radiolatarnie i sieci łączności
szkolenie i egzaminowanie kandydatów, starających się o pozwolenia amatorskie
propozycje zmian prawnych i organizacyjnych
zasady porozumiewania się organizacji krótkofalarskich i promocji krótkofalarstwa
Uzgodniono też kalendarz działań w celu który ma na celu jak najszerszego udziału organizacji w grupie. I tak do końca października 2019 roku ustalenia wstępne zostaną przekazane do wszystkich organizacji radioamatorskich działających we Francji, do końca listopada 2019 roku ma być opublikowana Karta GIAR z tematyka jaką będzie się zajmować oraz opublikowana lista organizacji które przystąpią do GIAR. Powstanie GIAR to odpowiedź na sytuację w jakiej znalazł się ruch radioamatorski w Francji i rozdrobnienie jakie ma miejsce. Francuskie środowisko radioamatorskie dostrzegło zagrożenia jakie nie się za sobą oddzielne działanie organizacji stąd propozycja GIAR jako płaszczyzny współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem ruchu radioamatorskiego.
Informacja Sekretariatu OPOR
strzalka czerw Powrót