Czwarte Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z NGO

senat log

W dniu 14 czerwca 2012 roku w Warszawie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Pana Bogdana Borusewicza Marszałka Senatu odbędzie się czwarte w tej kadencji parlamentu z udziałem organizacji pozarządowych posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W posiedzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich.


 
Tematem czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie mechanizm działania 1%. Temat ten bardzo interesuje organizacje pozarządowe biorąc pod uwagę to, że w 70% kwotę z 1% trafia do kilku organizacji. W posiedzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele Departamentu Administracji Podatkowej oraz Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów i przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót