Drugie spotkanie w UKE

razemuke logo

W dniu 6 czerwca 2012 roku odbędzie się drugie spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich z kierownictwem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W spotkaniu ze strony UKE uczestniczyć będą tak jak podczas pierwszego spotkania Pani Lidia Kozłowska Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nadzorująca między innymi Delegatury UKE, Pani Marta Włodarczyk Dyrektor Departamentu Prawnego UKE oraz Pan Wiktor Sęga Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwościami.


 

W czasie od ostatniego spotkania, które miało miejsce miesiąc temu obie strony pracowały nad treścią notatki z pierwszego spotkania oraz zrealizowały pierwsze uzgodnienia. Wymieniono się informacjami na temat nieprawidłowości w wydawaniu pozwoleń radiowych.

Tak jak i przed pierwszym spotkaniem i tym razem na ręce Pani Lidii Kozłowskiej - Wiceprezesa UKE przekazano propozycje zagadnień, które miały by być przedmiotem podczas drugiego spotkania. W związku z tym, że sprawy dotyczą wszystkich organizacji działających w środowisku krótkofalarskim do udziału w spotkaniu Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich zaprosiło osoby z innych organizacji nienależących do OPOR

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót