Zarządzenie Prezesa UKE w sprawie krótkofalowców

uke logo 

W dniu 19 października 2011 roku na stronach Polskiego Związku Krótkofalowców pokazała się informacja na temat Zarządzenia nr 32 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Zamieszczono w tej informacji również treść Zarządzenia i załączniki w formie PDF. Niestety informacji tej nie można zweryfikować na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE, nie można tego też zweryfikować również w Dzienniku Urzędowym Prezesa UKE.


 

Tych informacji po prostu nie ma na stronach UKE. Jeśli informacja o Zarządzeniu Prezesa UKE okaże się prawdziwa to należy uznać, że Prezes UKE podjął właściwy kierunek działania żeby unormować sprawy związane z wydawaniem pozwoleń dla krótkofalowców. Niestety już po zapoznaniu się z treścią Zarządzenia oraz treści wytycznych czar właściwego kierunku pryska. Należy stwierdzić, że wprowadzając Zarządzenie, które ma znaczenie dla potencjalnych klientów urzędu Prezes UKE złamał Ustawowy obowiązek konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Zarządzenie i wytyczne stanowiące załącznik do zarządzenia maja kilkanaście wad prawnych, które mogą stanowić podstawę do zakwestionowania wydanych decyzji w oparciu o te wytyczne. Już samo zarządzenie ma wadę prawną polegającym na podstawie prawnej jego wydania albowiem: 1. powołany w Zarządzeniu przepis art 143 ust 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne nie upoważnia Prezesa UKE do wydania zarządzenia wprowadzającego wytyczne, odnosi się on jedynie do tego, że Prezes UKE jest organem wydającym decyzje administracyjną (zezwolenie). Zarządzenie i jego treść nie mieści się w zakresie decyzji administracyjnej, która ze swego charakteru jest decyzją indywidualna a nie zbiorową. treść art 143 ust 1 ustawy (brzmi): Pozwolenie wydaje Prezes UKE w drodze decyzji Mamy w związku z tym w tym artykule mowę o pozwoleniu a nie o wytycznych, tym samym już podstawa prawna dyskwalifikuje wydane zarządzenie. 2. sięgając do Wytycznych tego typu wad prawnych jak w samej treści zarządzenia znajdujemy więcej - i tak wady znajdują się w: paragrafie 3 pkt 1, paragraf 4 pkt 2, paragraf 6 pkt 2, paragraf 6 pkt 3, paragraf 17 pkt 5, paragraf 17 pkt 6, paragraf 18 pkt 3, paragraf 18 pkt 4, paragraf 18 pkt 3. Jeśli okaże się, że faktycznie Zarządzenie zostało wprowadzone przez Prezesa UKE zostanie ono zaskarżone, jako posiadające wady prawne mogące mieć znaczący wpływ na proces wydawania decyzji administracyjnej. W dniu dzisiejszym BIP UKE, strona internetowa UKE, oraz Dziennik Urzędowy Prezesa UKE nie potwierdzają faktu wydania takiego Zarządzenia przez Prezesa UKE.

Informacja przygotowana przez SP5UHW
strzalka czerw Powrót