WRC 2019 - Radiokomunikacja dla lepszego jutra

WRC-2019-slider

W poniedziałek 28 października 2019 roku w Egipskim kurorcie Sharm El-Sheikh  - rozpoczyna się World Radiocommunication Conference 2019. Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITU (WRC-19) to spotkanie delegatów państw członkowski ITU którzy przez 4 tygodnie ( 28 października – 22 listopada 2019 roku) będą debatować i przyjmować rozwiązania dla całego środowiska radiokomunikacyjnego w tym dla radioamatorów.


 
Środowisko radioamatorskie reprezentować będzie 14 osobowa grupa z 10 krajów będą to przedstawiciele IARU. Nie będą to jedyni radioamatorzy uczestniczący w WRC ponieważ w delegacjach krajowych w niektórych przypadkach radioamatorzy też są i tak między innymi w delegacji Niemiec , Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch swoje miejsce maja radioamatorzy którzy zostali zaproszeni przed administrację danego kraju. Do polskiej delegacji przedstawicieli radioamatorów nie zaproszono co świadczy o tym, że polska administracja nie docenia roli jaką pełnia radioamatorzy.  
Konferencja WRC ma omówić i dokonać zmian m. in. w Regulaminie Radiokomunikacyjnym nad którymi pracowano od ostatniej konferencji WRC.
W propozycjach które są w programie WRC 2019 można znaleźć kilka ważnych dla radioamatorów punktów.
[AI 1.1] przydzielenie służbie amatorskiej całego pasma 50–54 MHz w Regionie 1
[AI 1.13] nowe podziały pasm dla międzynarodowej telekomunikacji mobilnej, które potencjalnie mogą wpływać na pasmo amatorskie 47 GHz
[AI 1.16] które mogą wpływać na pasmo amatorskie 5 GHz
[AI 9.1.6] w sprawie bezprzewodowej transmisji mocy, w której harmoniczne systemów WPT (Wireless Power Transmission) mogą wpływać na widmo radiowe w zakresach MF i HF
[AI 10] ewentualny wpływ planowanych punktów programu następnej konferencji WRC-23 na amatorską służbę radiokomunikacyjną (głównie chodzi o pasmo 1240–1300 MHz)
Punkty dotyczące radioamatorów to niewielka część całej konferencji ale dla środowiska radioamatorskiego w tym w Polsce bardzo ważne.
  Fundacji OPOR
   
strzalka czerw Powrót