SEJM RP powołał Prezesa UKE

uke logo

O godzinie 10:14 27 stycznia 2012 roku podczas 6 Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Sejm RP podjął uchwałę w sprawie powołania Pani Magdaleny Gaj na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

prezes uke m gaj

 W głosowaniu uczestniczyło 438 posłów (bezwzględna większość wynosiła 220 posłów), za powołaniem było 229 posłów, przeciw było 169  posłów, wstrzymało się 40 posłów.
Przed głosowaniem nad kandydaturą Prezesa UKE odbyła się dyskusja. W dyskusji Kluby Parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Palikota, Solidarnej Polski i Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiedziały przeciw powołaniu Pani Magdaleny Gaj na Prezesa UKE. Podczas dyskusji zabrał głos również Premier RP Donald Tusk.
Informacja przygotowana przez SP5UHW