BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

Żydzi Otwoccy - Społeczny Komitet Pamięci

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 237 gości 

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 728
Zakładki : 27
Odsłon : 1962175

Krótkofalowcy uprawnieni do prowadzenia działalność lobbingowej w Sejmie RP

lobbing copy

Po raz pierwszy od przełomu 1989 roku krótkofalowcy uzyskali możliwość prowadzenia działalności lobbingowej na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność lobbingowa będzie prowadzone za pośrednictwem części ds. lobbingu Fundacji OPOR.

Na liście osób uprawnionych do prowadzenia działalności lobbingowej na terenie Sejmu przez okres do 31 grudnia 2012 roku są dwie osoby związane z Fundacją OPOR wymienione na liście umieszczonej na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej…

 

Formularz zgłoszeniowy na I OSOR

razem

Na stronie internetowej uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy na I Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Organizacji działających w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej a niebędących organizacjami komercyjnymi. W ten sposób istnieje alternatywa zgłaszania chęci uczestnictwa w spotkaniu. Można to zrobić za pośrednictwem formularza, adresu mailowego, a także faxem, telefonicznie oraz listownie.

Planowany termin spotkania to 17 listopada 2012 roku w Warszawie.

Chcemy, aby w spotkaniu, które będzie jak sądzimy pierwszą wielką debatą między organizacjami uczestniczyło jak najwięcej organizacji.

Więcej…

 

Sejmowa Komisja Infrastruktury o nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne

sejm ikona

We wtorek 25 września 2012 roku Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 627). W trakcie posiedzenia 42 posłów komisji zdecyduje o ostatecznym kształcie nowelizacji i o jej przekazaniu pod obrady Sejmu do drugiego czytania. Sprawozdanie podkomisji przedstawi jej przewodniczący Pan Poseł Janusz Piechociński.

Więcej…

 

Ustawa czy nowelizacja ustawy?

razem

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich w związku z pracami nad nowelizacją Ustawy Prawo Telekomunikacyjne postanowiło wyjść z inicjatywą I Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli Organizacji działających w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej a niebędących organizacjami komercyjnymi.

Proponowany termin spotkania to 17 listopada 2012 roku w Warszawie.

Spotkanie ma na celu opracowania przez wszystkie organizacje wspólnego stanowiska do rozmów z administracją rządową i regulatorem.

Więcej…

 

Umowa z Pocztą Polską podpisana

poczta polska

W dniu 18 września 2012 roku otrzymaliśmy podpisaną w dniu 6 września 2012 roku umowę z Pocztą Polską publicznym operatorem. Od zakończenia rozmów do podpisania 28 stronicowego dokumentu określającego wzajemne relacje minęło dwa tygodnie. W tym czasie strony uzgodniły bezpośrednie zapisy w umowie.

Dzięki podpisanemu dokumentowi Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich oraz QSL Poland zyskują solidnego partnera z wielowiekową tradycją.

Więcej…

 

Spotkanie z Dyrektorem Delegatury w Warszawie nie odbędzie się w planowanym terminie

UKE delegatury

W dniu 20 września 2012 roku w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaplanowane było spotkanie Dyrektora Delegatury w Warszawie z przedstawicielami organizacji radioamatorskich skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Radioamatorskich. Z dh hm Markiem Ruszczakiem planowaliśmy, że w spotkaniu po za przedstawicielami ZHP, LOK i innych organizacji należących do OPOR z rejonu działania delegatury, jeśli było by to możliwe uczestniczyliby przedstawiciele OT PZK działających w województwie mazowieckim.

Spotkanie jednak zostało przez Dyrektora Delegatury odwołane.

Więcej…

 

Sprawozdanie podkomisji w sprawie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego

sejm ikona

We wtorek 18 września 2012 roku uczestnicy prac Sejmowej Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 627) otrzymali z sekretariatu komisji 96 stronicowe sprawozdanie podkomisji w skład, którego wchodzi tekst jednolity nowelizacji ustawy. Sprawozdanie podkomisji będzie teraz przedmiotem posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, która przygotuje sprawozdanie i przekaże je do drugiego czytania nowelizacji ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej…

 

OPOR w sprawie treści Komunikatu PZK z dnia 14 września 2012 roku

razem

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich ze zdziwieniem przyjmuje treść punktu 1 Komunikatu numer 37/2012 Sekretariatu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 14 września 2012 roku, w którym czytamy między innymi „… W czasie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy i konsultacji z udziałem stowarzyszeń zrzeszających krótkofalowców. Poruszono wszystkie możliwe aspekty konsultacji projektów aktów prawnych oraz regulacji związanych z Radiokomunikacyjną Służbą Amatorską. …”

Więcej…

 

Ilość aktualnych pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej radioamtorskiej

uke logo

W dniu 14 września 2012 roku Pan Artur Wojcieszek Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej UKE przesłał w formacie pliku Excel informacje na temat ilości ważnych pozwoleń w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej w rozbiciu na Delegatury. Tym samym po wielu latach znana jest ilość faktyczna wydanych aktualnych pozwoleń.

Więcej…

 

Podkomisja skończyła pracę nad nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego

sejm ikona

W dniu 14 września 2012 roku Sejmowa Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 627) zakończyła pracę a jej przewodniczący Pan Poseł Janusz Piechociński przedstawi w najbliższym czasie protokół i wypracowany materiał pod obrady Sejmowej Komisji Infrastruktury, która zdecyduje o dalszych losach nowelizacji i jej kształcie, który będzie poddany drugiemu czytaniu.

W ostatnim posiedzeniu Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 627) ze strony środowiska radioamatorskiego uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich Włodzimierz Karczewski SQ5WWK i Witold Zakrzewski SP5UHW.

W jaki sposób pracowali przedstawiciele OPOR podczas ostatniego posiedzenia podkomisji można zobaczyć i posłuchać otwierając link poniżej.

video

Więcej…

 

Petycja OPOR przekazana do rozpatrzenia przez komisję

Senat

Skierowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich (OPOR) w dniu 8 maja 2012 roku PETYCJA w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizującej ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA została skierowana w dniu 17 sierpnia 2012 roku przez Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza do rozpatrzenia przez Senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, której przewodniczy Pan Senator prof. Michał Seweryński.

Z treścią przedłożenia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich można zapoznać się zarówno na stronach OPOR i na stronach Senatu RP.

Więcej…

 

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Flag Counter

free counters

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg