BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Niepokojące stanowisko Prezesa UKE w sprawie krótkofalowców

uke logo W decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj z dnia 19 grudnia 2013 roku  DZC-WML-5116-37/13 podpisanej z upoważnienia przez dr inż. Wiktora Sęgę Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwościami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej można przeczytać niepokojące stanowisko czym dla regulatora Prezesa UKE jest obecnie Służba Radiokomunikacyjna Amatorska.

W świetle tego stanowiska, którego treść można przeczytać na naszej stronie w opublikowanej decyzji lub w zamieszczonym poniżej fragmencie zrozumiałe są działania UKE w celu jak najszerszego ograniczania praw środowisku krótkofalarskiemu w Polsce.

fragment Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 19 grudnia 2013 roku DZC-WML-5116-37/13
(...) Służba radiokomunikacyjna amatorska przeznaczona jest bowiem w sadadzie do realizacji zainteresowań osób fizycznych dziedzina łącznosci radiowej. Prezes UKE (...) zważył także, że jedynie wyjątkowo, działaność osób pełniących służbę radokomunikacyjną amatorską można by ewentualnie uznać za przyczyniającą się do wykonania zadań publicznych (a zatem mogącą ewentualnie przełożyć się na polepszenie działania organów państwa) tj. działalność w sytsuacjach szczególnych zagrożeń, takich jak przykładowo klęski żywiołowe. Należy jednakże podkreślić, że działaność służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w sytuacjach szczególnych zagrożeń nie należy do zasadniczych zadań słuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej, ale jest jest działanośćią wykonywaną  jedynie wyjątkowo, a dodatkowo, ze względu na powszechny rozwój różnego rodzaju systemów radiokomunikacji ruchomej, wykorzystywanych przez większość obywateli, czy wdrożenie nowoczesnych systemów powaiadamiania ratunkowego (jak np. jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112), tracącą jednakże na znaczeniu. Oznacza to, że także ten wymiar działaności służby radioamatorskiej nie wpływa na polepszenie funkcjonowania instytucji państwa. Zdaniem Prezesa UKE, pomimo wydanych ok. 14 tys. pozwoleń w  słuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, nie mozna stwierdzić, że promocja tej służby bezpośrednio przekładała się na poprawę działaności instytucji państwowych, czy poprawę wykonania zadań publicznych (...)
str. 11 Decyzji Prezesa UKE z dnia 19 grudnia 2013 roku nr DZC-WML-5116-37/13

Niepokoić musi również fakt, że w tej procedurze tworzenia prawa ograniczeń uczestniczą niektórzy działacze Polskiego Związku Krótkofalowców firmując to w imieniu organizacji i popierając działania regulatora (przykładem tego jest m. in. propozycja zapisów rozporządzenia przedstawiona przez PZK).
25 lat po przemianach demokratycznych w oficjalnym dokumencie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że służba radiokomunikacyjna amatorska jedyna tego typu służba zapisana ustawowo nie ma żadnego znaczenia i nie ma ona żadnego znaczenia dla państwa. Ten fakt nie powinien ujść uwadze całego środowiska, jako godzący w to, czym jest Amatorska Służba Radiokomunikacyjna w Polsce i na świecie.

Watchdog OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg