BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacja Publiczna Prezesa UKE ws. pracy innych osób przy zmienionym pozwoleniu

uke logo

W dniu 31 lipca 2013 roku zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącej pracy pod znakiem okolicznościowym lub contestowym innej osoby niż wymieniona na pozwoleniu radiowym indywidualnym. (informacje otrzymaliśmy wraz z uzupełnieniem)

Wniosek złożony za pośrednictwem platformy ePUAP miał następującą treść:

Wniosek
o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 w związku z art. 2, art. 3 ust 1 pkt 1, art. 3 ust 2, art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) w imieniu Fundacji OPOR wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

1. czy decyzja zmieniająca pozwolenie radiowe w zakresie znaku wywoławczego dla osoby indywidualne uprawnia do pracy pod nowym znakiem (np. tzw. okolicznościowym lub contestowym) uprawnia do pracy pod nim inne osoby niż wymieniona w pozwoleniu zmienianym,
2. jeśli odpowiedź na pkt 1 jest pozytywna proszę podać podstawę prawną i w jakim zakresie praca taka jest dozwolona,

Wniosek zgodnie z ustawą nie wymaga uzasadnienia, zakres informacji obejmuje zakres działania ustawowego Prezesa UKE w zakresie pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Witold Zakrzewski
Prezes Fundacji OPOR

W odpowiedzi dnia 16 sierpnia 2013 roku drogą elektroniczną o godzinie 10:58 otrzymaliśmy informację publiczną o treści:

DZC-ZRA-5116-24 13-2-Udzielenie-informacji-publicznej

Brak konkretnej odpowiedzi może świadczyć o dwóch możliwościach, albo Prezes UKE nie wie czy jest możliwa praca pod znakiem contestowym lub okolicznościowym w przypadku decyzji indywidualnej osób innych niż wymienione w pozwoleniu radiowym, albo Prezes UKE zostawił sobie furtkę do indywidualnej interpretacji każdej sytuacji w zależności od osoby, której to będzie dotyczyć.

Na pewno udzielona informacja publiczna nie jest tą, o którą występowano, ponieważ wniosek dotyczył osoby indywidualnej a nie podmiotu posiadającego pozwolenie radiowe.

W uzupełnieniu informacji publicznej 16 sierpnia 2013 roku o godzinie 15:56 otrzymaliśmy uzupełnienie informacji publicznej (uzupełnienie to otrzymaliśmy po rozmowie telefonicznej w tej sprawie), poniżej treść uzupełnienia:

DZC-ZRA-5116-24 13-3-uzupelnienie

Informacja przygotowana przez Watchdog OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg