BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacja Publiczna Prezesa UKE ws. pracy innych osób przy zmienionym pozwoleniu

uke logo

W dniu 31 lipca 2013 roku zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącej pracy pod znakiem okolicznościowym lub contestowym innej osoby niż wymieniona na pozwoleniu radiowym indywidualnym. (informacje otrzymaliśmy wraz z uzupełnieniem)

Wniosek złożony za pośrednictwem platformy ePUAP miał następującą treść:

Wniosek
o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 w związku z art. 2, art. 3 ust 1 pkt 1, art. 3 ust 2, art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) w imieniu Fundacji OPOR wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

1. czy decyzja zmieniająca pozwolenie radiowe w zakresie znaku wywoławczego dla osoby indywidualne uprawnia do pracy pod nowym znakiem (np. tzw. okolicznościowym lub contestowym) uprawnia do pracy pod nim inne osoby niż wymieniona w pozwoleniu zmienianym,
2. jeśli odpowiedź na pkt 1 jest pozytywna proszę podać podstawę prawną i w jakim zakresie praca taka jest dozwolona,

Wniosek zgodnie z ustawą nie wymaga uzasadnienia, zakres informacji obejmuje zakres działania ustawowego Prezesa UKE w zakresie pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Witold Zakrzewski
Prezes Fundacji OPOR

W odpowiedzi dnia 16 sierpnia 2013 roku drogą elektroniczną o godzinie 10:58 otrzymaliśmy informację publiczną o treści:

DZC-ZRA-5116-24 13-2-Udzielenie-informacji-publicznej

Brak konkretnej odpowiedzi może świadczyć o dwóch możliwościach, albo Prezes UKE nie wie czy jest możliwa praca pod znakiem contestowym lub okolicznościowym w przypadku decyzji indywidualnej osób innych niż wymienione w pozwoleniu radiowym, albo Prezes UKE zostawił sobie furtkę do indywidualnej interpretacji każdej sytuacji w zależności od osoby, której to będzie dotyczyć.

Na pewno udzielona informacja publiczna nie jest tą, o którą występowano, ponieważ wniosek dotyczył osoby indywidualnej a nie podmiotu posiadającego pozwolenie radiowe.

W uzupełnieniu informacji publicznej 16 sierpnia 2013 roku o godzinie 15:56 otrzymaliśmy uzupełnienie informacji publicznej (uzupełnienie to otrzymaliśmy po rozmowie telefonicznej w tej sprawie), poniżej treść uzupełnienia:

DZC-ZRA-5116-24 13-3-uzupelnienie

Informacja przygotowana przez Watchdog OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg