BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacja publiczna Prezesa UKE w sprawie SN0HQ

uke logo

W dniu 24 lipca 2013 roku zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącej sprawy SN0HQ wobec treści informacji z Komunikatu Sekretariatu ZG PZK nr 30/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku.

Wniosek złożony za pośrednictwem platformy ePUAP miał następującą treść:

Wniosek
o informację publiczną

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 10 w związku z art. 2, art. 3 ust 1 pkt 1, art. 3 ust 2, art. 13 i art. 14 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) w imieniu Fundacji OPOR wobec terści komunikatu Sekretariatu ZG PZK z dnia 24 lipca 2013 roku (nadanego na częstotliwości 3 700 Mhz o godzinie 18:00 czasu lokalnego pod znakiem SP0PZK oraz opublikowanego na stronie PZK.ORG.PL - treść poniżej i w załaczeniu)

"...KOMUNIKAT NR 30/2013 z dnia 24.07.2013 r.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. UKE i SN0HQ. Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi od tygodnia postępowanie wyjaśniające w sprawie legalności startu zespołu SN0HQ czyli reprezentacji PZK w Mistrzostwach HF IARU w bieżącym roku. Postępowanie dotyczy zgodności trybu pracy zespołu urządzeń stacji SN0HQ z wydanym Pozwoleniem Radiowym.
Postępowanie zostało wszczęte na skutek donosów i interwencji osobistych dwóch lobbystów - pseudokrótkofalowców, którym z nieznanych bliżej powodów zależy na skonfliktowaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej z środowiskiem krótkofalowców.
Z naszej strony oświadczamy, że praca stacji SN0HQ odbywała się i odbywa od 14 lat zgodnie z warunkami zawartymi w kolejnych pozwoleniach radiowych (wcześniej zezwoleniach) wydawanych przez PAR, URT, URTiP i UKE. Podobne regulacje mają miejsce w innych krajach i są one oparte o te same zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU.
Prezydium ZG PZK..."

mając na uwadze interes społeczny wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

1. czy Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie legalności startu zespołu SNOHQ czyli reprezentacji PZK w Mistrzostwach HF IARU w bieżącym roku?,

2. jeśli UKE prowadzi postępowanie opisanie w pkt 1 - to na jakiej podstawie prawnej - proszę podać podstawę prawną,

3. Czy postępowanie prowadzone przez Prezesa UKE w związku z pracą stacji o znaku SN0HQ w dniach 13/14 lipca 2013 roku wszczęte zostało na skutek donosów i interwencji osobistych dwóch lobbystów - pseudokrótkofalowców?,

Wniosek zgodnie z ustawą nie wymaga uzasadnienia, zakres informacji obejmuje zakres działania Prezesa UKE.

Witold Zakrzewski
Prezes Fundacji OPOR

Załączniki:

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z 24.07.2013 - KS-30_2013-24.07.2013.pdf

W odpowiedzi dnia 8 sierpnia 2013 roku drogą elektroniczną o godzinie 9:08 otrzymaliśmy informację publiczną o treści:

Informacja Publiczna UKE DKE-WKR-0612-181316

Dlaczego w związku z treścią informacji w Komunikatach Sekretariatu ZG PZK nr 30/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku i nr 32/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku podawana jest nieprawda, co do działań Prezesa UKE w sprawie SN0HQ?

Czemu Wiceprezesowi Polskiego Związku Krótkofalowców Piotrowi Skrzypczakowi SP2JMR zależy na przekazywaniu nieprawdziwych informacji w sprawie działań Prezesa UKE w sprawie stacji SN0HQ?

Niezgodne ze stanem faktycznym komunikaty Sekretariatu ZG PZK nie służą faktycznemu wyjaśnieniu sprawy.

Informacja przygotowana przez Watchdog OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg