BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacje o wadliwie wydanych pozwoleniach klubowych

uke logo

W dniu 20 lipca 2012 roku zwróciliśmy się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie danych liczbowych dotyczących wadliwie wydanych pozwoleń radiowych dla stacji klubowych. W odpowiedzi Pani Lidia Kozłowska Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przesłała następujące informacje w tej sprawie:

1. Ilość decyzji administracyjnych (pozwoleń radiowych), w których powołano się na zarządzenie Prezesa UKE nr 32 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, stanowisko Prezesa UKE w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi z dnia 15 czerwca 2011 r., inne stanowiska lub wytyczne Prezesa UKE/URTiP w zakresie wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
a) zarządzenie Prezesa UKE nr 32 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
Łączna liczba:  4
> Delegatura w Białymstoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublinie
 0
> Delegatura w Łodzi
 0
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie
 0
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
4
> Delegatura w Zielonej Górze
 0
b) stanowisko Prezesa UKE w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi z dnia 15 czerwca 2011 r.:
Łączna liczba 5
> Delegatura w Białymstoku  0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublinie
 0
> Delegatura w Łodzi
 0
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
1
> Delegatura w Siemianowicach
 0
> Delegatura w Szczecinie
 0
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
4
> Delegatura w Zielonej Górze
0
c) inne stanowiska lub wytyczne Prezesa UKE/URTiP w zakresie wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
 Łączna liczba 1
> Delegatura w Białymstoku
 0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublinie
 0
> Delegatura w Łodzi
 0
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie
1
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
 0
> Delegatura w Zielonej Górze  0
2. ilość decyzji administracyjnych, które zostały wydane na rzecz podmiotów, dla których pozwolenia nie mogły być wydane:
a)

terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń zwykłych (w tym kluby, koła stowarzyszeń zwykłych):

Łączna liczba  63
> Delegatura w Białymstoku  8
> Delegatura w Bydgoszczy  0
> Delegatura w Gdyni  0
> Delegatura w Kielcach  11
> Delegatura w Krakowie  0
> Delegatura w Lublinie  0
> Delegatura w Łodzi  0
> Delegatura w Olsztynie  0
> Delegatura w Opolu  0
> Delegatura w Poznaniu  0
> Delegatura w Rzeszowie  0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie  24
> Delegatura w Warszawie  4
> Delegatura w Wrocławiu  0
> Delegatura w Zielonej Górze
 16
b) spółek cywilnych:
Łączna liczba: 0
> Delegatura w Białymstoku 0
> Delegatura w Bydgoszczy 0
> Delegatura w Gdyni 0
> Delegatura w Kielcach 0
> Delegatura w Krakowie 0
> Delegatura w Lublinie 0
> Delegatura w Łodzi 0
> Delegatura w Olsztynie 0
> Delegatura w Opolu 0
> Delegatura w Poznaniu 0
> Delegatura w Rzeszowie 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
0
> Delegatura w Szczecinie 0
> Delegatura w Warszawie

0

> Delegatura w Wrocławiu 0
> Delegatura w Zielonej Górze 0
c)

innych podmiotów, na rzecz, których zgodnie z przepisami prawa, pozwolenia radiowe nie mogły zostać wydane:

Łączna liczba: 302
> Delegatura w Białymstoku
1
> Delegatura w Bydgoszczy
12
> Delegatura w Gdyni 0
> Delegatura w Kielcach
8
> Delegatura w Krakowie
11
> Delegatura w Lublinie
18
> Delegatura w Łodzi
93
(ze zmianami)
> Delegatura w Olsztynie
9
> Delegatura w Opolu
9
> Delegatura w Poznaniu
11
> Delegatura w Rzeszowie

9

> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
61
(ze zmianami)
> Delegatura w Szczecinie
0
> Delegatura w Warszawie
34
> Delegatura w Wrocławiu
26
> Delegatura w Zielonej Górze 0
3.

przypadków, w których została wydana decyzja na podmiot, który nie był wnioskodawcą:

Łączna liczba: 1
> Delegatura w Białegostoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublin
 0
> Delegatura w Łodzi
1
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie
 0
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
 0
> Delegatura w Zielonej Górze
 0
4. przypadków, w których strona nie złożyła do akt każdej sprawy (przy każdym wniosku o wydanie pozwolenia radiowego) dokumentu, pełnomocnictwa, w sytuacji gdy była reprezentowana przez pełnomocnika:
Łączna liczba przypadków 50
> Delegatura w Białymstoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
0
> Delegatura w Lublinie
0
> Delegatura w Łodzi
0
> Delegatura w Olsztynie
7
> Delegatura w Opolu
0
> Delegatura w Poznaniu
5
> Delegatura w Rzeszowie
0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
1
> Delegatura w Szczecinie
1
> Delegatura w Warszawie
26
> Delegatura w Wrocławiu
0
> Delegatura w Zielonej Górze
10
5.

przypadków, w których Prezes UKE kwestionował prawidłową reprezentację lub umocowanie wnioskodawcy:

Łączna liczba przypadków: 36
> Delegatura w Białymstoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
2
> Delegatura w Gdyni
0
> Delegatura w Kielcach
0
> Delegatura w Krakowie
0
> Delegatura w Lublinie
0
> Delegatura w Łodzi 0
> Delegatura w Olsztynie 0
> Delegatura w Opole
0
> Delegatura w Poznaniu
0
> Delegatura w Rzeszowie
6
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
0
> Delegatura w Szczecinie
1
> Delegatura w Warszawie
10
> Delegatura w Wrocławiu
16
> Delegatura w Zielonej Górze
1
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg