BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacje o wadliwie wydanych pozwoleniach klubowych

uke logo

W dniu 20 lipca 2012 roku zwróciliśmy się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie danych liczbowych dotyczących wadliwie wydanych pozwoleń radiowych dla stacji klubowych. W odpowiedzi Pani Lidia Kozłowska Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przesłała następujące informacje w tej sprawie:

1. Ilość decyzji administracyjnych (pozwoleń radiowych), w których powołano się na zarządzenie Prezesa UKE nr 32 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, stanowisko Prezesa UKE w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi z dnia 15 czerwca 2011 r., inne stanowiska lub wytyczne Prezesa UKE/URTiP w zakresie wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
a) zarządzenie Prezesa UKE nr 32 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
Łączna liczba:  4
> Delegatura w Białymstoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublinie
 0
> Delegatura w Łodzi
 0
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie
 0
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
4
> Delegatura w Zielonej Górze
 0
b) stanowisko Prezesa UKE w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi z dnia 15 czerwca 2011 r.:
Łączna liczba 5
> Delegatura w Białymstoku  0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublinie
 0
> Delegatura w Łodzi
 0
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
1
> Delegatura w Siemianowicach
 0
> Delegatura w Szczecinie
 0
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
4
> Delegatura w Zielonej Górze
0
c) inne stanowiska lub wytyczne Prezesa UKE/URTiP w zakresie wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
 Łączna liczba 1
> Delegatura w Białymstoku
 0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublinie
 0
> Delegatura w Łodzi
 0
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie
1
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
 0
> Delegatura w Zielonej Górze  0
2. ilość decyzji administracyjnych, które zostały wydane na rzecz podmiotów, dla których pozwolenia nie mogły być wydane:
a)

terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń zwykłych (w tym kluby, koła stowarzyszeń zwykłych):

Łączna liczba  63
> Delegatura w Białymstoku  8
> Delegatura w Bydgoszczy  0
> Delegatura w Gdyni  0
> Delegatura w Kielcach  11
> Delegatura w Krakowie  0
> Delegatura w Lublinie  0
> Delegatura w Łodzi  0
> Delegatura w Olsztynie  0
> Delegatura w Opolu  0
> Delegatura w Poznaniu  0
> Delegatura w Rzeszowie  0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie  24
> Delegatura w Warszawie  4
> Delegatura w Wrocławiu  0
> Delegatura w Zielonej Górze
 16
b) spółek cywilnych:
Łączna liczba: 0
> Delegatura w Białymstoku 0
> Delegatura w Bydgoszczy 0
> Delegatura w Gdyni 0
> Delegatura w Kielcach 0
> Delegatura w Krakowie 0
> Delegatura w Lublinie 0
> Delegatura w Łodzi 0
> Delegatura w Olsztynie 0
> Delegatura w Opolu 0
> Delegatura w Poznaniu 0
> Delegatura w Rzeszowie 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
0
> Delegatura w Szczecinie 0
> Delegatura w Warszawie

0

> Delegatura w Wrocławiu 0
> Delegatura w Zielonej Górze 0
c)

innych podmiotów, na rzecz, których zgodnie z przepisami prawa, pozwolenia radiowe nie mogły zostać wydane:

Łączna liczba: 302
> Delegatura w Białymstoku
1
> Delegatura w Bydgoszczy
12
> Delegatura w Gdyni 0
> Delegatura w Kielcach
8
> Delegatura w Krakowie
11
> Delegatura w Lublinie
18
> Delegatura w Łodzi
93
(ze zmianami)
> Delegatura w Olsztynie
9
> Delegatura w Opolu
9
> Delegatura w Poznaniu
11
> Delegatura w Rzeszowie

9

> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
61
(ze zmianami)
> Delegatura w Szczecinie
0
> Delegatura w Warszawie
34
> Delegatura w Wrocławiu
26
> Delegatura w Zielonej Górze 0
3.

przypadków, w których została wydana decyzja na podmiot, który nie był wnioskodawcą:

Łączna liczba: 1
> Delegatura w Białegostoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
 0
> Delegatura w Lublin
 0
> Delegatura w Łodzi
1
> Delegatura w Olsztynie
 0
> Delegatura w Opolu
 0
> Delegatura w Poznaniu
 0
> Delegatura w Rzeszowie
 0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
 0
> Delegatura w Szczecinie
 0
> Delegatura w Warszawie
 0
> Delegatura w Wrocławiu
 0
> Delegatura w Zielonej Górze
 0
4. przypadków, w których strona nie złożyła do akt każdej sprawy (przy każdym wniosku o wydanie pozwolenia radiowego) dokumentu, pełnomocnictwa, w sytuacji gdy była reprezentowana przez pełnomocnika:
Łączna liczba przypadków 50
> Delegatura w Białymstoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
 0
> Delegatura w Gdyni
 0
> Delegatura w Kielcach
 0
> Delegatura w Krakowie
0
> Delegatura w Lublinie
0
> Delegatura w Łodzi
0
> Delegatura w Olsztynie
7
> Delegatura w Opolu
0
> Delegatura w Poznaniu
5
> Delegatura w Rzeszowie
0
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
1
> Delegatura w Szczecinie
1
> Delegatura w Warszawie
26
> Delegatura w Wrocławiu
0
> Delegatura w Zielonej Górze
10
5.

przypadków, w których Prezes UKE kwestionował prawidłową reprezentację lub umocowanie wnioskodawcy:

Łączna liczba przypadków: 36
> Delegatura w Białymstoku
0
> Delegatura w Bydgoszczy
2
> Delegatura w Gdyni
0
> Delegatura w Kielcach
0
> Delegatura w Krakowie
0
> Delegatura w Lublinie
0
> Delegatura w Łodzi 0
> Delegatura w Olsztynie 0
> Delegatura w Opole
0
> Delegatura w Poznaniu
0
> Delegatura w Rzeszowie
6
> Delegatura w Siemianowicach Śląskich
0
> Delegatura w Szczecinie
1
> Delegatura w Warszawie
10
> Delegatura w Wrocławiu
16
> Delegatura w Zielonej Górze
1
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg