BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Regulamin Memoriału Stefana Starzyńskiego

Memorial Starzynskiego1b

Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
„Memoriał im. Stefana Starzyńskiego”
I - Edycja

pod honorowym patronatem

Prezydenta m. st. Warszawy

R E G U L A M I N

herb warszawy 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW


Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK,
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamtorskich,
Harcerskie Klub Łączności z Warszawy.
herb warszawy 2. CEL ZAWODÓW
Upamiętnienie Stefana Starzyńskiego  – polskiego  polityka, ekonomisty, publicysty, żołnierz WP (major rezerwy), komisarycznego prezydent Warszawy (1934–1939), przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy w 1939 roku.  Ten znakomity organizator, kierował cywilna obroną Warszawy. Podtrzymywał ducha oporu ludności swoim żarliwymi przemówieniami radiowymi . W jednym z przemówień  wygłoszonym w Polskim Radio w dniu 23 września 1939 r. w którym wypowiedział pamiętne słowa:
Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości...
I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce – gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki – dziś są barykady gęsto trupami pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale – nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały.
Po kapitulacji Warszawy organizował struktury administracji podziemnej. Współpracował z pierwszym komendantem głównym Służby Zwycięstwa Polski gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim. Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 w ratuszu, osadzony w Areszcie Centralnym w Warszawie, a następnie przewieziony na Pawiak. Od grudnia 1939 przebywa w więzieniu Moabicie w Berlinie, by ostatecznie trafić do obozu koncentracyjnego w Dachau. Nie wiadomo kiedy i gdzie został stracony przez niemców.
herb warszawy 3. UCZESTNICTWO w ZAWODACH
Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych, radiostacje klubowe i nasłuchowców, a w szczególności  radiostacje posiadające znaki czasowe nawiązujące  do postaci Stefana Starzyńskiego,  stacje  nadające pod znakami czasowymi związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego lub związanych z rocznica wybuchu II wojny światowej (Polski wrzesień 1939). Udział stacji zagranicznych mile widziany.
herb warszawy 4. TERMIN i CZAS ZAWODÓW
23 września każdego roku od godziny 15:00 - 17:00 UTC (17:00 - 19:00 LT). Termin stały zawodów.
herb warszawy 5. PRZEBIEG ZAWODÓW
w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny),
w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB,
obowiązuje numeracja ciągła,
pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów,
ograniczenie mocy do 100 W
herb warszawy 6. WYWOŁANIE W ZAWODACH

na CW - "TEST - PW",
na SSB - "Wywołanie w zawodach Powstanie Warszawskie",
herb warszawy 7. WYMIANA RAPORTÓW
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np:

emisja CW 599 001,
emisja SSB 59 001,
  Stacje posiadające znaki czasowe nawiązujące do postaci Stefa Starzyńskiego, Powstania Warszawskiego i miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim oraz stacji czasowych Polski wrzesień 1939 wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu „ST” np.:

emisja CW 559 001 ST,
emisja SSB 59 001 ST,
  Natomiast stacje pracujące z Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz skrótu "WM" np:

emisja CW 559 001 WM,
emisja SSB 59 001 WM.
herb warszawy 8. ŁĄCZNOŚCI w ZAWODACH

Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB. Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach (od godziny 16:55 - 17:00 oraz od godziny 19:00 - 19:05 czasu lokalnego).
Od godz. 17:00 do godz. 17:01 WSZYSTKIE RADIOSTACJE biorące udział w zawodach oddają 1 minutą ciszy radiowej:

„PREZYDENTOWI WARSZAWY - STEFANOWI STARZYŃSKIEMU”

herb warszawy 9. PUNKTACJA
Za każde bezbłędne , potwierdzone QSO zalicza się:
ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "ST":

-

-

na CW - 20 pkt. ,
na SSB - 10 pkt. ,
ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "WM":

-

-

na CW - 10 pkt. ,
na SSB - 5 pkt. ,
z pozostałymi stacjami:

-

-

na CW - 2 pkt. ,
na SSB - 1 pkt. ,
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
herb warszawy 10. WYNIKI KOŃCOWE
To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się.
herb warszawy 11. NASŁUCHOWCY
Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi raz na SSB.
herb warszawy 12. Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• braku logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach,
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
herb warszawy

13.

KLASYFIKACJA

A

ST stacje podające w grupie kontrolnej "ST"
B SO CW/SSB stacje indywidualne CW + SSB
C SO CW stacje indywidualne tylko CW
D SO SSB stacje indywidualne tylko SSB
E MO CW/SSB stacje klubowe CW + SBB
F MO/SO CW stacje klubowe tylko CW
G MO/SO SSB stacje indywidualne i klubowe tylko SSB
H WM stacje podające w grupie kontrolnej "WM"
I SWL stacje nasłuchowe
herb warszawy 14. TROFEA

za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą puchary lub grawertony ozdobne, dyplomy laureatów (eDyplom),

za zajęcie od IV do VI miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą dyplomy laureatów (eDyplom ),

pozostałe stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplomy uczestnika,

stacje zagraniczne biorące udział w zawodach zostaną uhonorowane „Dyplomami Honorowymi” (eDyplom).

Uwaga!
W przypadku braku sponsorów grawertony ozdobne (puchary) zostaną przyznane tylko stacją zajmujące 1 miejsca w swoich grupach klasyfikacyjnych.

herb warszawy 15.

TROFEA DODATKOWE

Organizator zawodów przyzna dodatkowe trofea puchar lub grawerton ozdobny dla najmłodszej i najmłodszego uczestnika zawodów. Prosimy za tym o wpisanie w rekordzie nadsyłanego dziennika pracy w daty urodzenia w linijce SOAPBOX (np. SOAPBOX: 15.05.2000 r.)

herb warszawy 16.

DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *.cbr, *.log lub *.fil należy przesłać w terminie 14 dni od czasu zakończenia zawodów na adres poczty elektronicznej (graniczny termin 7 października br.).
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pliki winne zawierać tylko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np: sp5kab.cbr, sp5kab.log sp5kab.fil dla stacji nasłuchowej sp4-2101k.cbr.
W temacie listu należy umieścić tylko znak stacji np.: SP5KCR
Każdy wysłany dziennik pocztą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej posiadający prawidłowy temat będzie automatycznie potwierdzany. Informacje o otrzymanych dziennikach umieszczone zostaną na stronie internetowej klubu SP5KCR www.sp5kcr.eu

Uwaga!
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a) będzie użyty jedynie tylko do kontroli.

Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol.Marka Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html.
Na prośby starszych krótkofalowców organizator dopuszcza warunkowo nadsyłanie papierowych dzienników pracy na adres:

WSiSŁ BZG LOK
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Organizator prosi jednakże o korzystanie z elektronicznej formy nadsyłanie dzienników pracy stacji biorącej udział w zawodach.

Uwaga!
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a) będzie użyty jedynie tylko do kontroli.
Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol.Marka Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html.

herb warszawy 17.

ROZLICZENIE ZAWODÓW

Do obliczenia wyników zawodów zostanie użyty program komputerowy. Rozliczenie zawodów nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia zawodów.

herb warszawy 18.

WYNIKI ZAWODÓW

Wyniki będą opublikowane w wydawnictwach krótkofalarskich, na stronie internetowej Klubu SP5KCR, Mazowieckiej Wojewódzkiej Organizacji LOK oraz Fundacji OPOR.

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Przykładowy plik cabrillo.
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: Memoriał Stefana Starzyńskiego
CALLSIGN: SP5KCR
LOCATOR : KO02mf
CATEGORY: A (*)
(* - dla pozostałych grup klasyfikacyjnych)
CATEGORY: B
CATEGORY: C
CATEGORY: D
CATEGORY: E
CATEGORY: E(YL)
CATEGORY: F
CATEGORY: G
PROVINCE: R – WM
CLAIMED-SCORE: 0
NAME : Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KCR
E-MAIL : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. " data-mce-href="mailto: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "
ADDRESS : ul. Chocimska 14
ADDRESS : 00-791 Warszawa
ADDRESS : Polska – Poland
SOAPBOX: TRX TS850S
SOAPBOX: ANTENA DIPOL 3,5 MHz
SOAPBOX: PLIK UTWORZONY PROGRAMEM "CABRILLO GENERATOR" - (C) SP7DQR
QSO: 3500 CW 2014-08-01 1501 SP5KCR 599 PW SP5KAB 599 001
END-OF-LOG:

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR logo srg