BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Informacja publiczna MAiC w sprawie rozporządzenia dotyczącego KTPCz

logo mac

W dniu 24 czerwca 2013 roku zwróciliśmy się do Ministra Administracji i Cyfryzacji o informację publiczną w sprawie prac nad Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tabeli Przeznaczeń Częstotliwości. Poniżej otrzymana informacja w trybie dostępu do informacji publicznej.

W odpowiedzi na przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek z dnia 24 czerwca 2013 r. o udzielenie informacji publicznej, dotyczący prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.
 
1. Przyczyny nie zakończenia prac nad Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie  Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
Uprzejmie informuję, że przedmiotowy projekt jest uzgadniany międzyresortowo z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych zostały przeanalizowane i będą przedmiotem spotkania, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 o godz. 9.00 w siedzibie MAC przy ul. Królewskiej 27.


2. W jakim czasie tj. do kiedy proszę podać konkretną datę Minister Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych?
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych na spotkaniu w dniu 2 lipca 2013 r.

3. W jakim czasie przewidywane jest zakończenie procesu związanego z przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia?
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) do czasu wydania nowego rozporządzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone tą ustawą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne zachowują moc przez okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. od dnia 21 stycznia 2013 r.). Prace nad przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia powinny zatem zostać zakończone maksymalnie to tego czasu. Oznacza to, iż w chwili obecnej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie ma opóźnienia w wydaniu przedmiotowego rozporządzenia.


Agnieszka Książkiewicz
Główny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR