BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Informacja publiczna MAiC w sprawie rozporządzenia dotyczącego świadectw

logo mac

W dniu 24 czerwca 2013 roku zwróciliśmy się do Ministra Administracji i Cyfryzacji o informację publiczną w sprawie prac nad Projektem Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Poniżej otrzymana informacja w trybie dostępu do informacji publicznej.

W odpowiedzi na przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek z dnia 24 czerwca 2013 r. o udzielenie informacji publicznej, dotyczący prac nad projektem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

1. Przyczyny nie zakończenia prac nad Projektem Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.
Uprzejmie informuję, że w dalszym ciągu trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, a także uzgadnianie zapisów z właściwymi resortami, tj. Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Uzgodnienia te są konieczne ze względu na ostatnią zmianę w art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którą egzaminy osób ubiegających o świadectwo operatora urządzeń radiowych (…) w służbie radiokomunikacji lotniczej przeprowadza komisja powołana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przedmiotowy projekt nie został ostatecznie uzgodniony, a jago przepisy nadal są przedmiotem analizy pod kątem zgodności z regulacjami krajowymi jak i wspólnotowymi.
Ponadto, należy wskazać, że przedmiotowy projekt nie jest jedynym projektem opracowywanym obecnie w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, stąd prace te zostały rozłożone w czasie.  


2. W jakim czasie tj. do kiedy proszę podać konkretną datę Minister Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych?
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych niezwłocznie po opracowaniu ostatecznej wersji projektu.


3. W jakim czasie przewidywane jest zakończenie procesu związanego z przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia?
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) do czasu wydania nowego rozporządzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone tą ustawą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne zachowują moc przez okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. od dnia 21 stycznia 2013 r.). Prace nad przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia powinny zatem zostać zakończone maksymalnie to tego czasu. Oznacza to, iż w chwili obecnej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie ma opóźnienia w wydaniu przedmiotowego rozporządzenia.


Agnieszka Książkiewicz
Główny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR