Stefan Starzyński
A W A R D

Celem Dyplomu jest upamiętnienie Stefana Starzyńskiego – bohaterskiego Prezydenta m.st. Warszawy. Dyplom jest wydawany za łączności przeprowadzone od 1 września do 27 października każdego roku.

wydawca
Szkolny Klub Krótkofalowców SP5PDB przy Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, d. "Kolejówka" w Warszawie.

Warunki Dyplomu
1. Dla stacji polskich – za nawiązanie 4 łączności ze stacją SN0STS, co najmniej 2 emisjami na różnych pasmach;
2. Dla stacji europejskich – za nawiązanie 2 łączności ze stacją SN0STS różnymi emisjami;
3. Dla stacji DX – za nawiązanie 1 łączności ze stacją SN0STS.

Dyplom jest wydawany bez potrzeby składania wniosku, nieodpłatnie, na podstawie logów stacji SN0STS, w wersji elektronicznej, którą będzie można sobie pobrać ze strony dyplomowej.

Jeżeli operator będzie chciał otrzymać Dyplom w wersji papierowej, to powinien napisać na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wersja papierowa Dyplomu jest odpłatna w kwocie 2€ lub 2$, a dla polskich stacji 6 zł. Wpłata na konto: 51 2130 0004 2001 0607 1815 0001 (dla wpłat walutowych: SWIFT VOWAPLP1).

Stacje, które zrobią łączności ze stacją SN0STS na co najmniej 6 pasmach dowolnymi emisjami mogą się ¬starać o otrzymanie specjalnego grawertonu. Grawerton jest odpłatny, a jego koszt to 39€ lub 44$, a dla polskich stacji 70 zł.

Informacja o spełnieniu warunków Dyplomu zostanie publikowana na stronie internetowej

starzynski award strona

The goal of this Award is to commemorate Stefan Starzyński, a Polish statesman, economist, military officer, and Mayor of Warsaw before and during the siege of Warsaw in 1939. The Award will be issued for the amateur radio contacts conducted between 1 September and 27 October each year.

Sponsor
SP5PDB School Amateur Radio Club at the Stanisław Wysocki School Complex (former Railway School) in Warsaw.

Rules
1. Polish stations: work SN0STS four times, using at least two modes, any band;
2. European stations: work SN0STS twice, using different modes, any band;
3. DX stations: work SN0STS at least once, any band, any mode.

The Award will be issued free of charge on the basis of the SN0STS logs (no application required), in an electronic version that can be downloaded from the Award website.

If you wish to obtain a printed version, please write to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

The fee for the paper version is either EUR 2, or USD 2, or PLN 6 (for Polish stations).
Account No. 51 2130 0004 2001 0607 1815 0001 (SWIFT VOWAPLP1).

The operators who have worked SN0STS on at least 6 bands any mode can apply for a Trophy. The Trophy fee is either EUR 39, or USD 44, or PLN 70 (for Polish stations).

The winners’ call signs will be published at the Award website