BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

ZAŁĄCZNIK nr 3: UDZIAŁ ADMINISTRACJI SPOZA CEPT W SYSTEMIE WDRAŻANIA POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT ZGODNIE Z NINIEJSZYM ZALECENIEM

UDZIAŁ ADMINISTRACJI SPOZA CEPT W SYSTEMIE WDRAŻANIA POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT ZGODNIE Z NINIEJSZYM ZALECENIEM

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Administracje, nie będące członkami CEPT, mogą ubiegać się w CEPT o udział w systemie wydawania pozwoleń radioamatorskich CEPT regulowanych przez niniejsze Zalecenie. Aplikacje należy kierować do Komitetu ds. Komunikacji Elektronicznej CEPT (ECC) poprzez Biuro (ECO, Europejskie Biuro Komunikacji, Peblingehus, Nansensgade 19.3, DK-1366 Kopenhaga, Dania).
Administracja spoza CEPT stosująca się do niniejszego Zalecenia zawiera porozumienie z wszystkimi krajami należącymi do CEPT, które wprowadziły niniejsze Zalecenie lub zamierzają je wprowadzić. Należy zwrócić uwagę, że kraje spoza CEPT zamierzające wdrożyć niniejsze Zalecenie pomiędzy sobą, powinny zawrzeć odrębne porozumienie.
1.2 Aplikacja musi zawierać spis klas pozwoleń, które są proponowane jako równoważne z pozwoleniem CEPT. Szczegółowe dane dotyczące sylabusów do egzaminów krajowych lub dokumenty opisujące wymagania poszczególnych klas pozwoleń krajowych i nadawane przez nie uprawnienia należy załączyć do aplikacji. Wszystkie powyższe dane muszą zostać przedłożone w jednym z oficjalnych języków CEPT (angielskim, francuskim lub niemieckim).
1.3 Aplikująca administracja podaje prefiks znaków wywoławczych, który ma być używany przez odwiedzających radioamatorów i informacje dotyczące wszelkich specjalnych warunków związanych z wdrożeniem niniejszego Zalecenia w danym kraju. Specjalne warunki lub restrykcje należy ograniczyć do minimum, nie należy ich wprowadzać, o ile nie jest to całkowicie konieczne, a ich treść podaje się w przypisie dolnym w Załączniku nr 4.

2. PROCEDURY APLIKACYJNE

2.1 Komitet ECC CEPT rozpatruje, głównie w oparciu o treść Zalecenia T/R 61-02, każdą aplikację, aby określić równoważność pozwolenia krajowego z pozwoleniem, o którym mowa w niniejszym Zaleceniu, oraz aby ocenić dopuszczalność odstępstw, o które wnioskuje aplikująca administracja.
2.2 Jeśli komitet ECC wyraża zgodę na udział kraju spoza CEPT, zawiadamia on aplikującą administrację i przekazuje odpowiednie dane do Biura, które umieszcza je w Załączniku nr 4.
2.3 Administracja CEPT wymagająca odrębnej umowy dwustronnej w celu zastosowania postanowień niniejszego Zalecenia w relacjach z administracją spoza CEPT poda taką informację w przypisie dolnym w Załączniku nr 4.
2.4 Administracja spoza CEPT wymagająca odrębnej umowy dwustronnej w celu zastosowania postanowień niniejszego Zalecenia w relacjach z administracją CEPT poda taką informację w przypisie dolnym w Załączniku nr 4.

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg