BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

ZAŁĄCZNIK nr 1: OGÓLNE WARUNKI WYDAWANIA POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT

ZAŁĄCZNIK 1: OGÓLNE WARUNKI WYDAWANIA POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT

Pozwolenie radioamatorskie CEPT może być zawarte w pozwoleniu krajowym lub jako specjalny dokument wydany przez ten sam organ oraz będzie sporządzane w języku narodowym i języku niemieckim, angielskim i francuskim; będzie ono ważne jedynie w przypadku osób niebędących stałymi mieszkańcami na czas ich tymczasowych pobytów w krajach, które przyjęły Zalecenie, i w okresie ważności pozwolenia krajowego. Radioamatorom posiadającym tymczasowe pozwolenie wydane za granicą nie przysługują korzyści wynikające z postanowień Zalecenia.

Minimalne wymagania, aby uzyskać pozwolenie radioamatorskie CEPT to:

oznaczenie, że dokument jest pozwoleniem radioamatorskim CEPT;
oświadczenie, zgodnie z którym posiadacz jest uprawniony do wykorzystania radiostacji amatorskiej zgodnie z niniejszym Zaleceniem w krajach, w których stosuje się to Zalecenie;
imię, nazwisko i adres posiadacza;
znak wywoławczy;
okres ważności;
organ wydający pozwolenie.

Można załączyć lub dostarczyć oddzielnie listę administracji stosujących Zalecenie.
Pozwolenie CEPT zezwala na wykorzystanie wszystkich zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej zatwierdzonych w kraju, w którym radiostacja ma być obsługiwana.

2. WARUNKI KORZYSTANIA

2.1 Na wniosek posiadacz pozwolenia przedstawia pozwolenie radioamatorskie CEPT odpowiednim władzom w odwiedzanym kraju.
2.2 Posiadacz pozwolenia przestrzega postanowień Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, niniejszego Zalecenia oraz przepisów obowiązujących w odwiedzanym kraju. Ponadto, wszelkie ograniczenia dotyczące krajowych i lokalnych warunków technicznych lub związane z władzami publicznymi muszą być przestrzegane. Należy zwrócić szczególną uwagę na różnice przeznaczeń częstotliwości dla służb radioamatorskich w trzech regionach ITU.
2.3 Nadając w odwiedzanym kraju, posiadacz pozwolenia musi używać znaku wywoławczego własnego kraju poprzedzonego prefiksem znaków wywoławczych odwiedzanego kraju zgodnie z Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 4. Prefiks i krajowy znak wywoławczy muszą być oddzielone znakiem "/" (telegrafia) lub słowem "stroke" (telefonia).
2.4 Posiadacz pozwolenia nie może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami.

3. RÓWNOWAŻNOŚĆ POZWOLENIA CEPT I POZWOLEŃ KRAJOWYCH

3.1 Kwestie dotyczące równoważności pozwolenia CEPT i pozwoleń krajowych w krajach CEPT są opisane w Załączniku nr 2.
3.2 Kwestie dotyczące równoważności pozwolenia CEPT i pozwoleń krajowych w krajach nienależących do CEPT są opisane w Załączniku nr 4.

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg