BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

ZAŁĄCZNIK nr 1: OGÓLNE WARUNKI WYDAWANIA POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT

ZAŁĄCZNIK 1: OGÓLNE WARUNKI WYDAWANIA POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POZWOLEŃ RADIOAMATORSKICH CEPT

Pozwolenie radioamatorskie CEPT może być zawarte w pozwoleniu krajowym lub jako specjalny dokument wydany przez ten sam organ oraz będzie sporządzane w języku narodowym i języku niemieckim, angielskim i francuskim; będzie ono ważne jedynie w przypadku osób niebędących stałymi mieszkańcami na czas ich tymczasowych pobytów w krajach, które przyjęły Zalecenie, i w okresie ważności pozwolenia krajowego. Radioamatorom posiadającym tymczasowe pozwolenie wydane za granicą nie przysługują korzyści wynikające z postanowień Zalecenia.

Minimalne wymagania, aby uzyskać pozwolenie radioamatorskie CEPT to:

oznaczenie, że dokument jest pozwoleniem radioamatorskim CEPT;
oświadczenie, zgodnie z którym posiadacz jest uprawniony do wykorzystania radiostacji amatorskiej zgodnie z niniejszym Zaleceniem w krajach, w których stosuje się to Zalecenie;
imię, nazwisko i adres posiadacza;
znak wywoławczy;
okres ważności;
organ wydający pozwolenie.

Można załączyć lub dostarczyć oddzielnie listę administracji stosujących Zalecenie.
Pozwolenie CEPT zezwala na wykorzystanie wszystkich zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej zatwierdzonych w kraju, w którym radiostacja ma być obsługiwana.

2. WARUNKI KORZYSTANIA

2.1 Na wniosek posiadacz pozwolenia przedstawia pozwolenie radioamatorskie CEPT odpowiednim władzom w odwiedzanym kraju.
2.2 Posiadacz pozwolenia przestrzega postanowień Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, niniejszego Zalecenia oraz przepisów obowiązujących w odwiedzanym kraju. Ponadto, wszelkie ograniczenia dotyczące krajowych i lokalnych warunków technicznych lub związane z władzami publicznymi muszą być przestrzegane. Należy zwrócić szczególną uwagę na różnice przeznaczeń częstotliwości dla służb radioamatorskich w trzech regionach ITU.
2.3 Nadając w odwiedzanym kraju, posiadacz pozwolenia musi używać znaku wywoławczego własnego kraju poprzedzonego prefiksem znaków wywoławczych odwiedzanego kraju zgodnie z Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 4. Prefiks i krajowy znak wywoławczy muszą być oddzielone znakiem "/" (telegrafia) lub słowem "stroke" (telefonia).
2.4 Posiadacz pozwolenia nie może żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami.

3. RÓWNOWAŻNOŚĆ POZWOLENIA CEPT I POZWOLEŃ KRAJOWYCH

3.1 Kwestie dotyczące równoważności pozwolenia CEPT i pozwoleń krajowych w krajach CEPT są opisane w Załączniku nr 2.
3.2 Kwestie dotyczące równoważności pozwolenia CEPT i pozwoleń krajowych w krajach nienależących do CEPT są opisane w Załączniku nr 4.

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR