BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Zalecenie T/R 61-01 z października 2003 r.

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych,
biorąc pod uwagę

a) że służba amatorska i służba amatorska satelitarna są służbami radiokomunikacyjnymi zgodnie z artykułem 1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU i są regulowane innymi przepisami Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, jak i krajowymi;
b) że konieczne jest ujednolicenie procedur wydawania pozwoleń na czasowe użytkowanie radiostacji amatorskich w krajach CEPT i spoza CEPT;
c) że administracje są odpowiedzialne, zgodnie z artykułem 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, za weryfikowanie kwalifikacji operacyjnych i technicznych każdej osoby, która zamierza obsługiwać radiostację amatorską;
d) że, zgodnie z artykułem 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (zm. WRC-03), administracje ustalają, czy osoba ubiegająca się o pozwolenie na obsługę radiostacji amatorskiej wykazuje zdolność do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych za pomocą kodu Morse'a;
e) że zdolność do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych za pomocą kodu Morse'a nie jest wymagana według postanowień niniejszego Zalecenia;
f) że wydawanie tymczasowych pozwoleń odwiedzającym z zagranicy i administrowanie nimi na podstawie umów dwustronnych oznacza znaczny wzrost nakładu pracy administracji;
g) że Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU) popiera uproszczenie procedur uzyskiwania tymczasowych uprawnień operacyjnych w przypadku odwiedzających z zagranicy w krajach CEPT oraz w innych krajach;

zważywszy, że

treść niniejszego Zalecenia nie ma żadnego związku z importem i eksportem sprzętu radioamatorskiego, które podlegają jedynie właściwym przepisom celnym;

zważywszy również, że

pomimo procedur opisanych w niniejszym Zaleceniu, administracje mają zawsze prawo wymagać odrębnych umów dwustronnych przy uznawaniu pozwoleń radioamatorskich wydanych przez zagraniczne administracje;

zaleca

1. aby administracje członków CEPT uznawały zasadę funkcjonowania pozwoleń radioamatorskich CEPT wydawanych na warunkach określonych w Załączniku nr 1: oraz Załączniku nr 2:, zgodnie z którą administracje krajów odwiedzanych nie pobierają opłat administracyjnych ani opłat za wykorzystanie widma;
2. że administracje, nie będące członkami CEPT, akceptujące postanowienia niniejszego Zalecenia, mogą ubiegać się o udział w systemie, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr3 i Załączniku nr 4.

zob.:

Informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania niniejszego i innych zaleceń ECC można znaleźć w bazie danych dokumentacji Biura (http://www.ecodocdb.dk).

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg