BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Zalecenie T/R 61-01 z października 2003 r.

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych,
biorąc pod uwagę

a) że służba amatorska i służba amatorska satelitarna są służbami radiokomunikacyjnymi zgodnie z artykułem 1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU i są regulowane innymi przepisami Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, jak i krajowymi;
b) że konieczne jest ujednolicenie procedur wydawania pozwoleń na czasowe użytkowanie radiostacji amatorskich w krajach CEPT i spoza CEPT;
c) że administracje są odpowiedzialne, zgodnie z artykułem 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, za weryfikowanie kwalifikacji operacyjnych i technicznych każdej osoby, która zamierza obsługiwać radiostację amatorską;
d) że, zgodnie z artykułem 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (zm. WRC-03), administracje ustalają, czy osoba ubiegająca się o pozwolenie na obsługę radiostacji amatorskiej wykazuje zdolność do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych za pomocą kodu Morse'a;
e) że zdolność do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych za pomocą kodu Morse'a nie jest wymagana według postanowień niniejszego Zalecenia;
f) że wydawanie tymczasowych pozwoleń odwiedzającym z zagranicy i administrowanie nimi na podstawie umów dwustronnych oznacza znaczny wzrost nakładu pracy administracji;
g) że Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU) popiera uproszczenie procedur uzyskiwania tymczasowych uprawnień operacyjnych w przypadku odwiedzających z zagranicy w krajach CEPT oraz w innych krajach;

zważywszy, że

treść niniejszego Zalecenia nie ma żadnego związku z importem i eksportem sprzętu radioamatorskiego, które podlegają jedynie właściwym przepisom celnym;

zważywszy również, że

pomimo procedur opisanych w niniejszym Zaleceniu, administracje mają zawsze prawo wymagać odrębnych umów dwustronnych przy uznawaniu pozwoleń radioamatorskich wydanych przez zagraniczne administracje;

zaleca

1. aby administracje członków CEPT uznawały zasadę funkcjonowania pozwoleń radioamatorskich CEPT wydawanych na warunkach określonych w Załączniku nr 1: oraz Załączniku nr 2:, zgodnie z którą administracje krajów odwiedzanych nie pobierają opłat administracyjnych ani opłat za wykorzystanie widma;
2. że administracje, nie będące członkami CEPT, akceptujące postanowienia niniejszego Zalecenia, mogą ubiegać się o udział w systemie, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr3 i Załączniku nr 4.

zob.:

Informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania niniejszego i innych zaleceń ECC można znaleźć w bazie danych dokumentacji Biura (http://www.ecodocdb.dk).

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR