BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Artykuł A.3

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT

Artykuł A.3 Konferencja Generalna

A.3.1 Konferencja Generalna 1. Regionu IARU jest zwoływana przez Komitet Wykonawczy zgodnie z art. A.3 niniejszego Statutu i jest organizowana w kraju Stowarzyszenia Członkowskiego należącego do 1. Regionu. O miejscu jej organizacji decyduje zgromadzenie poprzedzającej Konferencji Generalnej. Jednak jeśli zachodzi konieczność, Komitet Wykonawczy może zmienić miejsce zwołania Konferencji Generalnej.
A.3.2 Uczestnikami Konferencji Generalnej są:
A.3.2.1. - delegaci, pełnomocnicy i obserwatorzy odpowiednio wyznaczeni przez Stowarzyszenia Członkowskie,
A.3.2.2. - członkowie Komitetu Wykonawczego,
A.3.2.3. - przewodniczący i koordynatorzy organów wyspecjalizowanych, 
A.3.2.4. - obserwatorzy wybrani przez Komitet Wykonawczy,
A.3.2.5. - obserwatorzy goście z organów nieradioamatorskich zaproszeni przez stowarzyszenie gospodarza po uzyskaniu zgody Komitetu Wykonawczego,
A.3.2.6. - goście honorowi zaproszeni przez Komitet Wykonawczy,
A.3.2.7. - goście honorowi zaproszeni przez stowarzyszenie gospodarza po zawiadomieniu Komitetu Wykonawczego.
A.3.3 Na Konferencji Generalnej decyzje mogą być podejmowane w drodze głosowania na zasadach określonych w niniejszym Statucie i Regulaminie.
A.3.4 Najwyższą władzę podczas Konferencji Generalnej sprawuje Posiedzenie Plenarne.
A.3.5 Zwoływanie i organizowanie Konferencji Generalnych oraz zdawanie sprawozdań podczas ich trwania podlega procedurom określonym w Regulaminie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg