38 Zjazd ZHP oczami obserwatora

38zjazd ZHP logo larg

2 dzień

38 Zjazd ZHP

W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyo się uroczyste otwarcie 38 Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd obraduje od 5 grudnia 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.


 
Po uroczystym otwarciu zjazdu wystąpieniach zaproszonych gości, zjazd obradował nad sprawozdaniami władz ZHP i przyjęciem absolutorium. Ważnymi decyzjami drugiego dnia zjazdu po udzieleniu absolutorium był wybór Naczelnika ZHP i Przewodniczącego ZHP. Na funkcję Naczelnika ZHP był tylko jeden kandydat dotychczasowy Naczelnik ZHP hm Małgorzata Sinica i ona została wybrana na naczelnika. Na Przewodniczącego ZHP kandydowało trzy osoby i dopiero w drugiej turze dokonano wyboru i został nim hm Dariusz Supeł.
Zjazd ZHP to nie tylko obrady, ale również rozmowy kuluarowe gdzie rozmawia się o wielu rzeczach, między innymi o tym, co specjalności harcerskie w tym łączność może dać zastępom, drużynom, hufcom. Okazuje się, że wiele informacji nie dociera do zainteresowanych i dopiero na zjeździe dowiadują się o wielu możliwościach. W czasie zjazdu na pasmach amatorskich pracuje z terenu centrum konferencyjnego stacja SP5ZHP.

38 Zjazd ZHP

Zespół Redakcji Wydawnictwa OPOR
strzalka czerw Powrót