BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin Memoriału Stefana Starzyńskiego

Memorial Starzynskiego1b

Otwarte Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie
„Memoriał im. Stefana Starzyńskiego”
I - Edycja

pod honorowym patronatem

Prezydenta m. st. Warszawy

R E G U L A M I N

herb warszawy 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW


Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK,
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamtorskich,
Harcerskie Klub Łączności z Warszawy.
herb warszawy 2. CEL ZAWODÓW
Upamiętnienie Stefana Starzyńskiego  – polskiego  polityka, ekonomisty, publicysty, żołnierz WP (major rezerwy), komisarycznego prezydent Warszawy (1934–1939), przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy w 1939 roku.  Ten znakomity organizator, kierował cywilna obroną Warszawy. Podtrzymywał ducha oporu ludności swoim żarliwymi przemówieniami radiowymi . W jednym z przemówień  wygłoszonym w Polskim Radio w dniu 23 września 1939 r. w którym wypowiedział pamiętne słowa:
Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości...
I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce – gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki – dziś są barykady gęsto trupami pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale – nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały.
Po kapitulacji Warszawy organizował struktury administracji podziemnej. Współpracował z pierwszym komendantem głównym Służby Zwycięstwa Polski gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim. Został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 w ratuszu, osadzony w Areszcie Centralnym w Warszawie, a następnie przewieziony na Pawiak. Od grudnia 1939 przebywa w więzieniu Moabicie w Berlinie, by ostatecznie trafić do obozu koncentracyjnego w Dachau. Nie wiadomo kiedy i gdzie został stracony przez niemców.
herb warszawy 3. UCZESTNICTWO w ZAWODACH
Do udziału w zawodach zaprasza się polskich nadawców indywidualnych, radiostacje klubowe i nasłuchowców, a w szczególności  radiostacje posiadające znaki czasowe nawiązujące  do postaci Stefana Starzyńskiego,  stacje  nadające pod znakami czasowymi związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego lub związanych z rocznica wybuchu II wojny światowej (Polski wrzesień 1939). Udział stacji zagranicznych mile widziany.
herb warszawy 4. TERMIN i CZAS ZAWODÓW
23 września każdego roku od godziny 15:00 - 17:00 UTC (17:00 - 19:00 LT). Termin stały zawodów.
herb warszawy 5. PRZEBIEG ZAWODÓW
w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny),
w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB,
obowiązuje numeracja ciągła,
pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów,
ograniczenie mocy do 100 W
herb warszawy 6. WYWOŁANIE W ZAWODACH

na CW - "TEST - PW",
na SSB - "Wywołanie w zawodach Powstanie Warszawskie",
herb warszawy 7. WYMIANA RAPORTÓW
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np:

emisja CW 599 001,
emisja SSB 59 001,
  Stacje posiadające znaki czasowe nawiązujące do postaci Stefa Starzyńskiego, Powstania Warszawskiego i miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim oraz stacji czasowych Polski wrzesień 1939 wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu „ST” np.:

emisja CW 559 001 ST,
emisja SSB 59 001 ST,
  Natomiast stacje pracujące z Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz skrótu "WM" np:

emisja CW 559 001 WM,
emisja SSB 59 001 WM.
herb warszawy 8. ŁĄCZNOŚCI w ZAWODACH

Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB. Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach (od godziny 16:55 - 17:00 oraz od godziny 19:00 - 19:05 czasu lokalnego).
Od godz. 17:00 do godz. 17:01 WSZYSTKIE RADIOSTACJE biorące udział w zawodach oddają 1 minutą ciszy radiowej:

„PREZYDENTOWI WARSZAWY - STEFANOWI STARZYŃSKIEMU”

herb warszawy 9. PUNKTACJA
Za każde bezbłędne , potwierdzone QSO zalicza się:
ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "ST":

-

-

na CW - 20 pkt. ,
na SSB - 10 pkt. ,
ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "WM":

-

-

na CW - 10 pkt. ,
na SSB - 5 pkt. ,
z pozostałymi stacjami:

-

-

na CW - 2 pkt. ,
na SSB - 1 pkt. ,
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
herb warszawy 10. WYNIKI KOŃCOWE
To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się.
herb warszawy 11. NASŁUCHOWCY
Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi raz na SSB.
herb warszawy 12. Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• braku logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach,
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
herb warszawy

13.

KLASYFIKACJA

A

ST stacje podające w grupie kontrolnej "ST"
B SO CW/SSB stacje indywidualne CW + SSB
C SO CW stacje indywidualne tylko CW
D SO SSB stacje indywidualne tylko SSB
E MO CW/SSB stacje klubowe CW + SBB
F MO/SO CW stacje klubowe tylko CW
G MO/SO SSB stacje indywidualne i klubowe tylko SSB
H WM stacje podające w grupie kontrolnej "WM"
I SWL stacje nasłuchowe
herb warszawy 14. TROFEA

za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą puchary lub grawertony ozdobne, dyplomy laureatów (eDyplom),

za zajęcie od IV do VI miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą dyplomy laureatów (eDyplom ),

pozostałe stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplomy uczestnika,

stacje zagraniczne biorące udział w zawodach zostaną uhonorowane „Dyplomami Honorowymi” (eDyplom).

Uwaga!
W przypadku braku sponsorów grawertony ozdobne (puchary) zostaną przyznane tylko stacją zajmujące 1 miejsca w swoich grupach klasyfikacyjnych.

herb warszawy 15.

TROFEA DODATKOWE

Organizator zawodów przyzna dodatkowe trofea puchar lub grawerton ozdobny dla najmłodszej i najmłodszego uczestnika zawodów. Prosimy za tym o wpisanie w rekordzie nadsyłanego dziennika pracy w daty urodzenia w linijce SOAPBOX (np. SOAPBOX: 15.05.2000 r.)

herb warszawy 16.

DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *.cbr, *.log lub *.fil należy przesłać w terminie 14 dni od czasu zakończenia zawodów na adres poczty elektronicznej (graniczny termin 7 października br.).
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pliki winne zawierać tylko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np: sp5kab.cbr, sp5kab.log sp5kab.fil dla stacji nasłuchowej sp4-2101k.cbr.
W temacie listu należy umieścić tylko znak stacji np.: SP5KCR
Każdy wysłany dziennik pocztą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej posiadający prawidłowy temat będzie automatycznie potwierdzany. Informacje o otrzymanych dziennikach umieszczone zostaną na stronie internetowej klubu SP5KCR www.sp5kcr.eu

Uwaga!
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a) będzie użyty jedynie tylko do kontroli.

Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol.Marka Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html.
Na prośby starszych krótkofalowców organizator dopuszcza warunkowo nadsyłanie papierowych dzienników pracy na adres:

WSiSŁ BZG LOK
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Organizator prosi jednakże o korzystanie z elektronicznej formy nadsyłanie dzienników pracy stacji biorącej udział w zawodach.

Uwaga!
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a) będzie użyty jedynie tylko do kontroli.
Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol.Marka Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html.

herb warszawy 17.

ROZLICZENIE ZAWODÓW

Do obliczenia wyników zawodów zostanie użyty program komputerowy. Rozliczenie zawodów nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia zawodów.

herb warszawy 18.

WYNIKI ZAWODÓW

Wyniki będą opublikowane w wydawnictwach krótkofalarskich, na stronie internetowej Klubu SP5KCR, Mazowieckiej Wojewódzkiej Organizacji LOK oraz Fundacji OPOR.

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Przykładowy plik cabrillo.
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: Memoriał Stefana Starzyńskiego
CALLSIGN: SP5KCR
LOCATOR : KO02mf
CATEGORY: A (*)
(* - dla pozostałych grup klasyfikacyjnych)
CATEGORY: B
CATEGORY: C
CATEGORY: D
CATEGORY: E
CATEGORY: E(YL)
CATEGORY: F
CATEGORY: G
PROVINCE: R – WM
CLAIMED-SCORE: 0
NAME : Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KCR
E-MAIL : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. " data-mce-href="mailto: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "
ADDRESS : ul. Chocimska 14
ADDRESS : 00-791 Warszawa
ADDRESS : Polska – Poland
SOAPBOX: TRX TS850S
SOAPBOX: ANTENA DIPOL 3,5 MHz
SOAPBOX: PLIK UTWORZONY PROGRAMEM "CABRILLO GENERATOR" - (C) SP7DQR
QSO: 3500 CW 2014-08-01 1501 SP5KCR 599 PW SP5KAB 599 001
END-OF-LOG:

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg