Karty QSL dla Harcerskich Klubów Łączności

logoFundacjiOPORsrednie

logo zhpW roku 2014 Fundacja OPOR rozpoczęła wsparcie Harcerskich Klubów Łączności ZHP po przez druk kart QSL. W całym roku 2015 kluby harcerskie uzyskać mogą druk kart QSL według własnego wzoru uzgodnionego z Wydziałem Specjalności Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. Zasady uzyskania druku kart QSL zostały opracowane w oparciu o wytyczne Wydziału Specjalności i Inspektoratu Łączności GK ZHP. Aplikować o druk kart QSL można za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie fundacji oraz tradycyjną pocztą w formie papierowej formularz aplikacyjny do wydrukowania będzie wkrótce dostępny.

 

Aplikować do Fundacji o druk kart mogą Harcerskie Kluby Łączności ZHP zarejestrowane w Chorągwiach ZHP, które pracują metodą harcerską, mają ważne pozwolenie radiowe wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z wniosku Komendy Chorągwi lub Głównej Kwatery, oraz mają przyjęty roczny plan pracy klubu.

Aplikując o druk kart QSL Harcerski Klub Łączności musi nadesłać:

  1. kopię aktualnego pozwolenia radiowego,
  2. dane osoby będącej kierownikiem klubu wraz z informacjami o jego stopniu harcerskim,
  3. kopię zatwierdzonego przez Komendanta Hufca lub Chorągwi planu pracy na rok 2015 r.,
  4. oświadczenie kierownika klubu, że klub pracuje metodą harcerską,
  5. oświadczenie instruktora ds. łączności Wydziału Wsparcia Specjalności GK ZHP o tym, że klub jest jednostką specjalnościową ZHP,
  6. informację o ilości osób po niżej 18 roku życia uczestniczących w zajęciach klubu,
  7. informację o ilości harcerzy będących członkami klubu i ilości harcerzy uczestniczących w zajęciach klubu.

Złożone aplikacje będą weryfikowane przez Szefa Inspektoratu Łączności Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. W całym roku 2015 pojedynczy klub może uzyskać wydrukowanie 3 000 kart QSL.

Dla najbardziej aktywnych klubów harcerskich, które w ciągu roku 2015 dzięki swojej pracy z dziećmi i młodzieżą doprowadzą do uzyskania licencji przez osoby poniżej 18 roku życia na koniec roku nagroda niespodzianka, a dla każdego kto z danego klubu zda egzamin i uzyska znak wywoławczy a będzie miał poniżej 18 roku życia druk 1 000 kart QSL.

Koszty wszystkich kart QSL pokrywać będzie Fundacja.

>>Formularz aplikacyjny o druk kart QSL<<
>> ON LINE <<

logo zhp 1

Fundacja OPOR
strzalka czerw Powrót