BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Fundacja OPOR w rejestrze zawodowych lobbistów

lobbing copy

W dniu 27 kwietnia 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji wpisał do Rejestru Podmiotów Zawodowo Wykonujących Działalność Lobbingową Fundację OPOR. Tym samym Fundacja jest jedynym podmiotem związanym z radioamatorstwem w Polsce, który oficjalnie może prowadzić zawodowo działalność lobbingową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 roku, nr 169 poz. 1414 z późniejszymi zmianami) i znalazł się w rejestrze podmiotów lobbingowych.

Wpis do rejestru otwiera nowe możliwości dla środowiska stałej obecności w procesie stanowienia prawa i prowadzenia działań zmierzających do jak najkorzystniejszych zapisów.

Fundacja został wpisana do Rejestru Podmiotów Zawodowo Wykonujących Działalność Lobbingową pod numerem 00244.

Fundacja, jako podmiot prowadzący zawodowa działalność lobbingową w kolejnych krokach uzyska stałe okresowe karty wstępu do Sejmu RP i Senatu RP dla osób prowadzących w imieniu fundacji działania lobbingowe.

Ustalone też zostaną zasady prowadzenia działalności lobbingowej w imieniu Fundacji, a także zakres tematów, które w najbliższym czasie będą stanowić priorytet tej działalności.

Fundacja informuje, że działając jako podmiot zawodowo  wykonujący działalność lobbingową może działać w imieniu i na rzecz innych podmiotów w zakresach ustalonych przez te podmioty. Władze Fundacji liczą na to, że organizacje działające w środowisku amatorskim, a także indywidualni radioamatorzy zgłaszać będą na adres mailowy fundacji zagadnienia spraw i przepisów, które powinny być przedmiotem lobbingu.

strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg