BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Fundacja OPOR w rejestrze zawodowych lobbistów

lobbing copy

W dniu 27 kwietnia 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji wpisał do Rejestru Podmiotów Zawodowo Wykonujących Działalność Lobbingową Fundację OPOR. Tym samym Fundacja jest jedynym podmiotem związanym z radioamatorstwem w Polsce, który oficjalnie może prowadzić zawodowo działalność lobbingową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 roku, nr 169 poz. 1414 z późniejszymi zmianami) i znalazł się w rejestrze podmiotów lobbingowych.

Wpis do rejestru otwiera nowe możliwości dla środowiska stałej obecności w procesie stanowienia prawa i prowadzenia działań zmierzających do jak najkorzystniejszych zapisów.

Fundacja został wpisana do Rejestru Podmiotów Zawodowo Wykonujących Działalność Lobbingową pod numerem 00244.

Fundacja, jako podmiot prowadzący zawodowa działalność lobbingową w kolejnych krokach uzyska stałe okresowe karty wstępu do Sejmu RP i Senatu RP dla osób prowadzących w imieniu fundacji działania lobbingowe.

Ustalone też zostaną zasady prowadzenia działalności lobbingowej w imieniu Fundacji, a także zakres tematów, które w najbliższym czasie będą stanowić priorytet tej działalności.

Fundacja informuje, że działając jako podmiot zawodowo  wykonujący działalność lobbingową może działać w imieniu i na rzecz innych podmiotów w zakresach ustalonych przez te podmioty. Władze Fundacji liczą na to, że organizacje działające w środowisku amatorskim, a także indywidualni radioamatorzy zgłaszać będą na adres mailowy fundacji zagadnienia spraw i przepisów, które powinny być przedmiotem lobbingu.

strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR