BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Spotkanie online krótkofalowców z administracją w sprawie nowych przepisów

opor logo male warsztaty PKE krotkofalowcyW dniu 10 września 2020 roku w godzinach 9:00 – 11:30 odbyło się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams spotkanie przedstawicieli środowiska krótkofalarskiego z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Ministerstw Cyfryzacji w sprawie przepisów jakie maja się znaleźć w nowej Ustawie Prawo Komunikacji Elektronicznej która ma zastąpić Ustawę Prawo Telekomunikacyjne w grudniu 2020 roku. W spotkaniu po stronie organizacji radioamatorskich uczestniczyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenia „Razem Głośniej”, Polskiego Związku Krótkofalowców i OPOR. Spotkanie prowadził pan Tomasz Proć zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej w spotkaniu uczestniczyli pani Wioletta Pilipiec zastępca dyrektora Departamentu Częstotliwość, pan Marek Otręba Naczelnik Wydziału oraz pan Michał Patoleta.
warsztaty PKE krotkofalowcy1W trakcie spotkania dyskusja skupiła się na dwóch aspektach. Likwidacji dokumentu świadectwo operatora co ma uprościć procedury i stworzenia jednego dokumentu oraz sprawy organizacji egzaminów które miały by prowadzić organizacje. Kwestia uproszczenia dokumentów nie budzi wśród organizacji wątpliwości. Sprawa egzaminów jest trudna ponieważ jedna z organizacji chciała by aby egzaminy pozostały faktycznie przy Prezesie UKE. Warto odnotować głos przedstawiciela UKE który stwierdził, że egzaminy jeżeli by miały zostać przekazać organizacjom to w taki sposób żeby organizacje całą odpowiedzialność wzięły na siebie. Większość uczestników spotkania ze strony organizacji krótkofalarskich po za jedną opowiedziały się za całkowitym przeniesieniem egzaminów do organizacji. Ważne jest aby przepisy wykonawcze do ustawy określiły warunki jakie powinny być spełnione aby organizacje prowadziły egzaminy i w jaki sposób te egzaminy powinny być prowadzone. Uznano również, że powinny przepisy określić okres przejściowy pomiędzy przejęciem egzaminów przez organizacje a egzaminami prowadzonymi przez prezesa UKE. Czas konsultacji można powiedzieć został zakończony, powinna się odbyć jeszcze konferencja uzgodnieniowa na której Ministerstwo Cyfryzacji odniesie się do zgłoszonych do ustawy uwag. Teraz czas na prace nad przepisami wykonawczymi które powinny jak najszybciej powstać  w formie propozycji. Pozwoli to na szybkie wprowadzenie ewentualnych zapisów ustawy. Do spotkania doszło dzięki pracy przedstawicieli porozumienia OPOR i rozmów jakie przeprowadzono w czasie prowadzonych konsultacji publicznych.
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3