BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konsultacje nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

opor logo male W dniu 21 sierpnia 2020 roku zakończony został proces konsultacji z organizacjami w ramach OPOR PROJEKTU USTAWY PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Ustawy która pod koniec grudnia ma zastąpić dotychczasową Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Wypracowane zostało ostateczne wspólne stanowisko organizacji w zakresie oczekiwanych zapisów ustawowych. Przygotowane stanowisko uwzględnia w najszerszym możliwym zakresie zgłoszone postulaty oraz rozwiązania które mają służyć zarówno już działającym krótkofalowcom posiadającym uprawnienia, jak i osobom które o te uprawnienia będą się ubiegać. W zapisach sięgnięto po doświadczenia i rozwiązania europejskie a także amerykańskie. Proponowane rozwiązania przenoszą /naszym zdaniem/cały proces związany z uzyskiwaniem pozwoleń na poziom funkcjonujący w nowoczesnym świecie.
Zaproponowane zapisy godzą interesy zarówno dużych organizacji działających w środowisku jak i małych lokalnych. Wskazując przy tym, że małe lokalne organizacje  oraz grupy nieformalne dla rozwoju krótkofalarstwa w Polsce są bardzo ważne. W trakcie prac nad zapisami nowej ustawy powstały również propozycje związane z zakresem i treścią rozporządzeń do niej. Potraktowaliśmy pracę nad tym jako rozwiązanie całościowe realizujące wszystkie procesy związane z relacjami administracja – środowisko krótkofalowców w zakresie regulacji telekomunikacyjnych.
Wypracowane wspólne stanowisko organizacji zostanie w najbliższych dniach oficjalnie przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji.  
Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązania nie będą torpedowane przez innych jak to dotychczas wielokrotnie bywało. Smutne jest to, że po 30 latach od zmian ustrojowych środowisko krótkofalarskie nadal nie potrafi efektywnie rozmawiać i porozumiewać się w żywotnych sprawach dotyczących nas wszystkich.
Czas najwyższy aby wszyscy /wszystkie organizacje/ zrozumieli i przyjęli do wiadomości, że nikt nie ma monopolu na wyłączne reprezentowanie całego środowiska, a jedynie na reprezentowanie swoich członków.
Deklarowaliśmy i deklarujemy nadal niezmiennie chęć wzajemnej współpracy w sprawach ważnych dla całego środowiska, służących jego rozwojowi. Ale na zasadach partnerskich i z poszanowaniem wzajemnym.
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3