BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - warsztaty w Ministerstwie Cyfryzacji

mc

warsztatyMCW dniu 8 maja 2020 roku w godzinach 9:30 – 16:30 odbyły się robocze Warsztaty dotyczące projektowanej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej (kwestie gospodarowania częstotliwościami i zasobami numeracji - Dział II Projektu ustawy) która ma zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Telekomunikacyjnej. Warsztaty odbyły się w trybie online - za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Na warsztaty zapraszało Ministerstwo Cyfryzacji Departament Telekomunikacji a prowadził je zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji pan Tomasz Proć.

 

Jak zwykle obecność przedstawicieli środowiska krótkofalarskiego przez administrację było traktowane po macoszemu i było traktowane na doczepkę do przedstawicieli podmiotów komercyjnych.

Pismo do podmiotów z rynku W.Buk1Pismo do podmiotów z rynku W.Buk2Pismo do podmiotów z rynku W.Buk3Pismo do podmiotów z rynku W.Buk4

Ze strony krótkofalowców obecni byli przedstawiciel Polskiego Związku Krótkofalowców w osobie Piotra Skrzypczaka Sekretarza Prezydium ZG PZK i przedstawiciel OPOR w osobie Witolda Zakrzewskiego Prezesa Fundacji OPOR. Zabrakło przedstawicieli ZHP, ZHR i LOK oraz innych działających w środowisku organizacji którzy nie zostali zaproszeni do konsultacji roboczej wersji nowej ustawy. To pokazuje, że środowisko społeczeństwa obywatelskiego przez przedstawicieli ugrupowań obecnie rządzących traktowani są marginalnie. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przebieg spotkania pokazywał brak umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji na odległość przez przedstawicieli środowiska telekomunikacyjnego oraz słabość wybranej aplikacji. Mimo, że sprawy regulacji ustawowych dotyczących krótkofalowców to obecnie bardzo ważna sprawa, a zmiana obowiązujących przepisów była przedmiotem dyskusji środowiska z administracja od 2016 roku, to podczas warsztatów poruszono tylko dwa aspekty przepisów prawa i wydaje się że nie są one tymi które mogą mieć istotny wpływ na rozwój krótkofalarstwa w Polsce. Propozycje zmian zapisów w proponowanej wersji roboczej nowej ustawy przedstawiał przedstawiciel PZK i dotyczyły one okresu ważności pozwolenia radiowego i zmiany tego okresu z 10 lat na 25 lat (art. 119 ust 4 proponowanej ustawy) oraz kwestii wyłączenia z zapisów dotyczących wymagań posiadania świadectwa operatora w przypadku  obsługiwania urządzeń nadawczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (art. 130 proponowanej ustawy).

warsztatyMC PZK2warsztatyMC PZK1

Proponowane zmiany dotychczasowych zapisów są popierane przez całe środowisko krótkofalarskie i nie budzą one zastrzeżeń co też wyrażone było przez OPOR w czasie dyskusji podczas warsztatów. Podczas warsztatów przedstawiciel OPOR zwrócił uwagę, że środowisko krótkofalarskie wypracowało w czasie spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji w roku 2016 24 pola zmian jakie powinny być dokonane w uwcześnie obowiązującym prawie telekomunikacyjnym. Z przykrością należy zauważyć, że w tamtym czasie wypracowane zagadnienia nie znalazły odzwierciedlenia w proponowanym roboczym projekcie całkiem nowej ustawy mającej zastąpić dziś obowiązujące przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne. Warto zauważyć, że dyskusja na temat proponowanych przepisów odbyła się po 4,5 godziny od rozpoczęcia warsztatów. Pokazała ona, że nie da się oderwać spraw dotyczących przepisów od wielu ich aspektów a zmiana powinna nastąpić w sposób wprowadzających rzeczywiste zmiany a nie tylko kosmetykę potrzeb w kierunku załatwiania interesu administracji. W czasie dyskusji przedstawiciele krótkofalowców podnieśli sprawę połączenia w jeden dokument pozwolenia radiowego i świadectwa operatora, stworzenia elektronicznej platformy uzyskiwania pozwolenia, przedłużania pozwoleń oraz egzaminów na uprawnienia krótkofalarskie. Przedstawiciel OPOR zwrócił uwagę, że sprawy krótkofalowców nie powinny być łączone ze sprawami usługodawców telekomunikacyjnych a spotkanie na temat przepisów dotyczących krótkofalowców powinno się odbywać ze wszystkimi grupami działającymi w tym środowisku. Przedstawiciel PZK podniósł, że większość organizacji działających w środowisku krótkofalarskim to małe lokalne organizacje sugerując równocześnie, że PZK ma prawo wypowiadać się za całe środowisko. Ważny głos w dyskusji to głos przedstawiciela Urzędu Komunikacji Elektronicznej zastępcy dyrektora Departamentu Częstotliwości Wioletty Pilipiec który dostrzegł potrzebę zmian  w przedstawianym zakresie i nie widzi przeszkód aby takie zmiany i zapisy ustawowe miały miejsce. Biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowisko UKE i Prezesa UKE to  dobry znak do dalszej dyskusji na temat zmian. Warsztaty te były jedynymi w jakimi mogli uczestniczyć przedstawiciele krótkofalowców na etapie roboczej pracy nad proponowanym dokumentem co dla dialogu administracji ze środowiskiem nie jest dobre biorąc pod uwagę, że proponowane przepisy mają wejść w życie jeszcze przed końcem roku 2020. Kolejna dyskusja nad dokumentem to już  przewidziane prawem konsultacje społeczne projektu ustawy które mogą ale najczęściej nie przynoszą znaczących zmian proponowanego przez administracje dokumentu. Na pewno ważnym głosem w sprawie proponowanych przepisów będzie głos Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w związku z faktem, że część przepisów bezpośrednio dotyczy organizacji pozarządowych i powierzenia zadania publicznego organu administracji organizacjom pozarządowym. Praca nad przedstawionym przez Ministerstwo Cyfryzacji się nie skończyła, zakończy ją proces legislacyjny w parlamencie a na końcu podpis Prezydenta RP który może nastąpić już po wyborach i objęciu urzędu przez nowo wybranego prezydenta.

Całoś projektu ustawy można pobrać tu:

1. 2020 03 06 Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej wersja robocza

2. 2020 03 06 Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej wersja robocza - uzasadnienie

3. 2020 03 06 Ustawa wprowadzająca Ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej wersja robocza

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3