BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

MSWiA w odpowiedzi na interpelacje wskazuje czym dla niego jest SP EmCom PZK

sejm ikona1a 20 lutego 2020 roku pani poseł Urszula Nowogórska ( poseł na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego ) złożyła do Ministra Cyfryzacji pana Marka Zagórskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego interpelacje poselską w sprawie możliwości włączenia do sieci UFK podległych MSWiA struktur "SP EmCom" PZK w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedź Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na interpelacje odpowiedział 8 sierpnia 2020 roku. Warto zapoznać się z odpowiedzią na interpelację i ocenienie czemu służy porozumienie zawarte przez PZK.

Treść interpelacji:

Interpelacja nr 2557

do ministra cyfryzacji, ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie możliwości włączenia do sieci UFK podległych MSWiA struktur "SP EmCom" PZK w sytuacjach kryzysowych

Zgłaszający: Urszula Nowogórska

Data wpływu: 20-02-2020

Szanowny Panie Ministrze!

W ramach Polskiego Związku Krótkofalowców funkcjonuje Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej PZK „SP EmCom”. Zgodnie z regulaminem PZK „SP EmCom”, z dnia 30 kwietnia 2016 roku, do podstawowych celów funkcjonowania „SP EmCom” możemy zaliczyć:
- organizację krajowej sieci łączności kryzysowej;
- zapewnienie przepływu informacji związanych z łącznością kryzysową pomiędzy Międzynarodową Unią Radioamatorską IARU a Polskim Związkiem Krótkofalowców oraz krótkofalarskimi sieciami ratunkowymi;
- promowanie i wdrażanie ustandaryzowanych sposobów postępowania w czasie sytuacji kryzysowych, w których biorą udział krótkofalowcy;
- organizowanie działalności integracyjnej krótkofalowców zaangażowanych w działania związane z łącznością kryzysową.
Działalność jest prowadzona poprzez rzesze wolontariuszy (stan na dzień 14.01.2020 - 642 członków) dysponujących sprzętem radiowym oraz pozwoleniami radiowymi do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W (pozwolenie radiowe kat. 1 wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej Dz. U. 2015 poz. 10). W obecnej chwili poziom przygotowania merytorycznego oraz będąca w dyspozycji PZK „SP EmCom” infrastruktura techniczna pozwala na zapewnienie łączności kryzysowej, rezerwowej w zasadzie z dowolnym punktem na terenie kraju.
Jak pokazują sytuacje kryzysowe, w tym m.in. nawałnica jaka przeszła przez Bory Tucholskie (2017 r.), anomalie pogodowe nad Tatrami (2019 r.), czy też organizowanie przez Polskę imprez masowych jak Światowe Dni Młodzieży (2016 r.) utrzymanie systemów łączności kryzysowej jest jednym z wielu priorytetów, służących zapewnieniu bezpieczeństwa dla obywateli.
Mając na uwadze powyższe, kierując się koniecznością utrzymania wewnętrznego obywateli, uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy i w jakim zakresie istnieje możliwość wydzielenia i udostępnienia wspólnej częstotliwości radiowej, będącej w dyspozycji MSWiA na potrzeby utrzymania alternatywnej łączności kryzysowej, w oparciu o pasma amatorskie, będące w dyspozycji „SP EmCom” PZK?
Jaka była podstawa prawna stworzenia i wdrożenia Krajowej Sieci Współpracy MSWiA z Harcerzami (KSH), w kontekście odmowy stworzenia takiej sieci lub/i korzystania z kanału B112 dla współpracy podczas zagrożenia zdrowia i życia dla PZK „SP EmCom” w ślad za pismem znak: DT-WRSS-2613-4-3/2019(2) z dnia 27 maja 2019 r. Departamentu Teleinformatyki MSWiA?
2. Czy i w jakim zakresie są prowadzone prace, mające na celu stworzenie radiowego systemu powiadamiania o zagrożeniach oraz aktualnej sytuacji meteorologicznej na terenach o wysokiej atrakcyjności turystycznej jak tereny górskie?
3. Czy i w jakim zakresie są prowadzone prace, mając na celu wykorzystanie rozbudowanej sieci radiowej PZK „SP EmCom” podczas sytuacji kryzysowych, związanych z wystąpieniem anomalii atmosferycznych, uwzględniając porozumienie z dnia 9 maja 2013 r. podpisane z ministrem administracji i cyfryzacji a Polskim Związkiem Krótkofalowców w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywania informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.
Nie do przyjęcia jest dla mnie fakt, że organy administracji rządowej do dnia dzisiejszego nie są w stanie wykorzystać gotowych rozwiązań w zakresie łączności radiowej, jakimi dysponuje amatorska sieć radiowa „SP EmCom” PZK w trakcie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, śladem innych rozwiniętych społeczności.
Z poważaniem

link do interpelacji na stronie Sejmu RP

Odpowieź na interpelacje:

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji - w imieniu którego odpowidział Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker

Odpowiedź na interpelację nr 25571Odpowiedź na interpelację nr 25572

link do odpowiedzi Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na stronie Sejmu RP


Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3